Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Debattartikel i Dagens Samhälle: Fler i arbete med nationell strategi för validering

Arbete, Utbildning

9 mar 2017

Att skapa bättre möjligheter att synliggöra och erkänna människors kompetens, oavsett hur de skaffat sig den, är en avgörande fråga för Sverige. Nu lämnar Valideringsdelegationen förslag på en nationell strategi för validering till regeringen.

Det råder brist på arbetskraft inom ett stort antal yrkesområden. Samtidigt har vissa svårt att ta sig in eller ta sig vidare på arbetsmarknaden. Detta ser vi inte minst bland de som är nyanlända i Sverige. Många av dem har svårt att få jobb, trots att de har kompetens inom bristyrken. Vi ser det även i omställningssituationer. Men ofta saknas verktyg för att bekräfta den kompetens som en person har och för att komplettera eventuella kompetensluckor.

Tillgången till validering i Sverige är för låg och den varierar dessutom mellan yrkesområden, kvalifikationsnivåer och mellan olika delar av landet. EU:s mål är att det ska finnas system för validering på plats i alla medlemsländer senast 2018. Sverige har kommit en bit på vägen men det finns fortfarande mer att göra.

Inom komvux, yrkeshögskolan och högskolan ska det gå att få sin reella kompetens bedömd både för behörighet och för att få utbildningen förkortad. Validering mot arbetslivets olika kvalifikationer för jobb inom exempelvis besöksnäringen, byggsektorn och industrin behöver komma till användning i betydligt större utsträckning än idag. Validering på vägen mot legitimation i reglerade yrken, såsom lärare, läkare och sjuksköterska, behöver fungera bättre.

Läs mer

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: