Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Womento för kvinnor

Utrikes födda kvinnors etablering, Civilsamhällets roll för integrationen av nyanlända

7 nov 2017

År 2011 lanserade Familjeförbundet Finland projektet för invandrarkvinnor med högre utbildning. Målsättningen är att stötta kvinnorna, hjälpa dem att få nödvändiga nätverk i Finland och att fördjupa sin kunskap om praxis inom sitt yrkesområde.

För utbildade invandrare är det ofta mycket svårt att hitta ett arbete som motsvarar deras utbildning. Det beror på att arbete inom sektorer som kräver hög utbildningsnivå huvudsakligen innehåller uppgifter som kräver god kunskap i finska samt förtroende för arbetstagarens förmåga att utföra arbetsuppgifterna. För utbildade invandrare är det ofta svårt att utan referenser eller nätverk bevisa sin förmåga.

Målgrupp

Invandrarkvinnor med högre examen.

Beskrivning

Karriärvägledning genom Womento syftar till att stärka både professionella och sociala kontakter mellan invandrare och finländare. Projektet förbättrar samhällets förmåga att ta emot och inkludera utbildade utlandsfödda och yrkesverksamma så att de blir en del av den finländska arbetsmarknaden och av vardagslivet. Projektet stöder integrering av invandrare i allmänhet.

Kärnan i projektet är frivilligt fungerande mentor-elev-par. Projektkoordinatörerna ansvarar för att hitta en mentor för en elev, d.v.s. en utlandsfödd kvinna som söker arbete inom sitt eget kompetensområde. En mentor kan till exempel hjälpa till med att skriva CV, paret kan diskutera finsk arbetskultur eller öva på det ordförråd som är specifikt för deras yrke. Varje par arbetar på sitt sätt, men yrket är den gemensamma nämnaren.

Inom projektets ram arrangeras tre möten i grupper bestående av upp till 8-10 par. Syftet med dessa möten är att coacha par i deras mentorskapsarbete och i att ge kamratstöd. Alla aktiviteter är gratis för alla deltagare. Womento stöder också paren i deras arbete och erbjuder vid behov individuell rådgivning. Projektet arrangerar även kompletterande aktiviteter för att stärka förmågan att leta efter ett arbete. Det kan till exempel handla om utbildning i hur man använder sociala medier för att söka jobb.

För att bli elev i projektet måste man:
• vara en utbildad kvinna som flyttat till Finland
• behärska finska så bra att man kan arbeta med en mentor
• vara beredd att engagera sig i projektet i 6 till 8 månader

För att bli mentor måste man:
• vara en utbildad, öppensinnad yrkesverksam kvinna
• vara beredd att ge stöd till en yrkesutbildad invandrarkvinna i 6 till 8 månader

Förväntade resultat

Eleverna kommer att lära sig mer om arbetslivet i Finland och hitta arbete inom sitt kompetensområde.

Mentorer lär sig mer om olika kulturer speciellt genom diskussionerna om arbete och yrkesliv.

En guidebok om karriärhandledning har publicerats för högutbildade kvinnor, ”Työuramentoroinnilla tuloksiin”. Den bygger på Womento-erfarenhet. Det är en praktisk handbok för alla som är intresserade av att erbjuda mentorskap till högutbildade invandrare.

Information och länkar

Mer information finns här: 

Utvärdering

Statistiken visar utfallet för elever som deltog i Womento mellan 2012 och 2014:

  • 37% var anställda (30% inom eget fackområde och 7% i andra)
  • 20% fick praktikplats inom sitt fackområde.
  • 20% gick i praktikutbildning eller påbörjade en utbildning som de valt själva / fortsatte sin utbildning / ansökte om forskningsbidrag
  • 23% sa att de fick något annat under mentorprocessen

Det finns också en studie av mentorernas erfarenheter av mentorskapet. Där kan man läsa om hur mentorerna såg på sin roll och hur de uppfattade vilka delar av mentorprocessen som förbättrade elevernas möjligheter till anställning

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.