Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Om dannelsen av en norsk identitet blant ungdom med innvandrerbakgrunn

Education

25 Jan 2021

Ungdom med innvandrerbakgrunn gradvis utvikler en sterkere selvidentitet som nordmenn, uavhengig av geografisk og religiøs bakgrunn, viser Jon Horgen Friberg i en ny artikkel. Men der ungdom av europeisk innvandrerbakgrunn blir sett på som mer «norske» enn de selv føler seg, opplever barn av innvandrere fra Afrika og Asia at andre ser på dem som langt mindre «norske» enn hvordan de selv oppfatter seg.

Denne formen for ikke-anerkjent identitet er mest vanlig blant barn av veletablerte ikke-hvite muslimske innvandrergrupper, og artikkelen viser at både hudfarge og religiøs tilhørighet utgjør betydelige barrierer – ikke mot å føle seg norsk selv, men mot å føle at man blir akseptert som norsk av andre.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: