Nordic co-operation on integration and inclusion

Nytt nettstedet for introduksjonsprogrammet

Work

25 Jan 2021

Fagressurs for introduksjonsprogrammet har faglige anbefalinger som skal være til nytte for deg som jobber med planlegging og gjennomføring av introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere i kommunene.

Faglige anbefalinger om innhold skal gi profesjonelle yrkesutøvere råd om hvordan operasjonalisere krav forankret i lov og forskrift, og utvalgte tema skal gi nødvendig og nyttig informasjon og kunnskap.

Målgruppen er ansatte i kommunene, men også fylkeskommunene, fylkesmennene, NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere vil kunne ha nytte av innholdet. 

Fagressursen er utviklet for å understøtte intergeringsreformen og ny lov om integrering, men innholdet har i stor grad relevans i arbeidet med deltakere etter introduksjonsloven og også andre målgrupper.  

Målet med nettstedet – finne det du trenger i arbeidet 

Målet er at du skal finne det du trenger i arbeidet med å planlegge og gjennomføre kvalifiseringsløp med god kvalitet for deltakere i introduksjonsprogrammet, både på gruppe- og individnivåPå fagressursen er det samlet faglige anbefalinger for innhold, regelverk, verktøy og informasjon om relaterte tema. 

Nettstedet er utviklet av IMDi i samarbeid med Kompetanse Norge, og faglig innhold er utviklet i nært samarbeid mellom IMDi og Kompetanse Norge. 

Bufdir og NAV har også medvirket til å utvikle noe faglig innhold. Hvilke statlige aktører som har medvirket til å utvikle konkrete innholdselementer kommer fram på relevante sider i fagressursen.  

Till nettstedet

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: