Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Mer pengar till arbetet med ökad utsatthet till följd av coronapandemin

Honour Based Violence, Corona

9 Feb 2021

Ytterligare 40 miljoner kronor tillförs ideella organisationer för att möta ökad utsatthet med anledning av coronaviruset och Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet får 10 miljoner kronor i syfte att stärka den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

I den extra ändringsbudget som regeringen lägger fram den 26 januari föreslås att ideella organisationer tillförs ytterligare 40 miljoner kronor under 2021 för arbete mot ökad utsatthet med anledning av utbrottet av covid-19. Pengarna ska gå till organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtq-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Medlen syftar till att stödja ideella organisationer som med anledning av utbrottet av covid-19 behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov. Stödverksamheter kan bland annat avse ökad närvaro på internet för att nå ut till utsatta grupper.

Regeringen har även beslutat att avsätta 10 miljoner kronor till Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet. Medlen ska gå till att stärka den nationella stödtelefonen för våldsutsatta. Sedan tidigare har regeringen beviljat NCK 10 miljoner kronor för att stärka och utveckla arbetet med stödtelefonen under 2021. Totalt handlar det alltså om ett extra anslag på 20 miljoner kronor för 2021.

Stödtelefonen riktar sig till de målgrupper som omfattas av regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Såväl kvinnor som män och personer som identifierar sig på annat sätt kan ringa till stödtelefonen. Under den isolering som våldsutsatta kan befinna sig i med anledning av covid-19 kan det vara svårare än vanligt att hitta en möjlighet att söka stöd. Det är därför särskilt angeläget att den som kontaktar stödtelefonen snabbt kan få svar.

 

Texten är hämtadd från regeringens hemsida

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: