Nordic co-operation on integration and inclusion

Finsk utredning om arbetskraftsinvandring betonar rekryteringens etiska karaktär och tjänsternas tillräcklighet

Integration, Work

23 Feb 2023

När arbetskraftsinvandringen ökar är det viktigt att säkerställa att rekryteringspraxisen är etisk och att det regionala servicesystemet kan svara mot invandrarnas behov.

Det har finska Migrationsinstitutets utredning om utländsk arbetskraft inom Närpesregionens växthusindustri kommit fram till. I utredningen, som beställts av finska arbets- och näringsministeriet, framläggs flera utvecklingsbehov och utvecklingsrekommendationer med vilka man kan bekämpa utnyttjande av arbetskraft och stärka invandrarnas delaktighet.

Regeringens mål är att främja arbetskraftsinvandringen för att tillgången på arbetskraft ska kunna säkerställas. Regeringen har också som mål att förhindra utnyttjande av utländsk arbetskraft så att invandringen är etiskt och socialt hållbar.

I Närpesregionen har arbetskraftsinvandringen varit en central del av växthusindustrins och de små landsbygdskommunernas tillväxthistoria. På lång sikt har regionen lyckats anpassa sig väl till bristen på arbetskraft genom att rekrytera och integrera utländsk arbetskraft.

Läs hela pressmeddelandet på valtioneuvosto.fi

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: