Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Nordic co-operation on integration and inclusion

Å höre innvandrernes stemme i Island

Integration, Education

22 Feb 2023

Det trenges nye holdninger til språkopplæring, lettere tilgang til undervisning og bedre samarbeide mellom arbeidmarkedet og skolene. Mindre satsning på grammatikk og mer på praktisk spåkbruk.

Dette er noe av det som de islandske myndighetene trenger å sette fokus på til at gjöre det lettere for innvandrere å integreres i samfunnet. Island har på kort tid forandret seg fra et homogent samfunn til en multikulturell nasjon.

Det finnes over 60 tusen nye islendinger i en befolkning på kun 380 tusen. Store opgaver venter til best mulig å ta imot folk som vil bosette seg i landet. Island har formannsskapet i Nordisk Ministerråd i år. Et av de store prosjektene som landet setter fokus på er innvandere og integrasjon i vårens sesjon i Reykjavík.

Les hele artikkelen på nvl.org

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: