Hakusana: Toimintarajoite


Raportti -

Vammaiskysymykset

24 huhti 2024

Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robu [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

9 tammi 2024

Nordic Youth Disability Summit 2023

The Nordic Youth Disability Summit is the Nordic Council of Ministers' annual collaboration meetings with youth disability organis [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

23 touko 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

15 syys 2021

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2021

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

18 kesä 2021

Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the implementation of UNCRPD and Agenda 2030

No person with a disability shall be left behind. This report presents suggested indicators for monitoring the implementation of t [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

24 maalis 2021

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga befolkningen och möter också större ut [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

24 marras 2020

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2020

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

22 kesä 2020

No child or young person shall be left behind

The vision of Nordic co-operation is to achieve the world’s most integrated and sustainable region by 2030. To succeed, it is vi [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

12 maalis 2020

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

3 loka 2019

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2019

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor oavsett funktions [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

18 syys 2018

Politikk for likestilling for personer med funksjonsnedsettelser i Norden

Nordens velferdssenter4 (NVC) er en institusjon under Nordisk ministerråd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet5 (Bufdir) har [...]

Aikakauslehti -

Hyvinvointipolitiikka

26 huhti 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

29 elo 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

6 huhti 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

12 tammi 2017

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

12 joulu 2016

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet Samer med funktionsnedsättning. Det är också en slutrapport f [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

4 heinä 2016

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 – Uppföljning 2016

Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

31 touko 2016

The Nordic region for all

The Nordic countries, including the Faroe Islands, Greenland and Åland islands, want to work together as effectively as possible [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

20 helmi 2016

Meetings for all

Nordic co-operation consists primarily of a variety of large and small meetings. We create nordic added value at these meetings: w [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

17 helmi 2016

Council of Nordic Cooperation on Disability – Brochure 2016

Foldern presenterar arbetet inom Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

26 helmi 2015

The right to a home of my own

The purpose of this inspirational brochure is to demonstrate how persons with intellectual disabilities in the Nordic countries ca [...]

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: