Pengar delas ut för nordiska projekt om funktionshinder

Handicap

2 maj 2019

Ett projekt om synen på sexualitet bland personer med funktionsnedsättning, och ett om vården för personer med HIV. Det är två exempel på större projekt som nu får pengar av Nordens välfärdcenter.

Varje år delar Nordens välfärdcenter ut drygt en och en halv miljon svenska kronor i stöd till nordiska funktionshindersorganisationer. Utdelningen sker i två omgångar. En gång för nätverksaktiviteter, och en gång för större projekt. I den här omgången som gäller större projekt får åtta nordiska organisationer belopp på mellan 50 och 150 000 kronor för olika aktiviteter.
– Pengarna ska ge funktionshindersorganisationerna i Norden möjligheter att utveckla projekt eller bygga upp samarbete med motsvarande organisationer i Estland, Lettland, Litauen och nordvästra Ryssland. Aktiviteten ska på något sätt främja de intressen som personer med funktionshinder har i samhället, förklarar Lars Rottem Krangnes som är projektledare på Nordens välfärdcenter.

Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Estonia är en organisation som nu får pengar för ett brett nordiskt-baltiskt projekt inriktat på ungdomar. Temat är funktionshinder, mental hälsa och en positiv syn på sexualitet. En annan är HIV-Nordic som vill samla kunskap kring patientinvolvering och en patientcentrerad vårdmodell på HIV-området.

Läs mer om Nordens välfärdscenters stödordning och hur det går till att söka pengar för projekt eller nätverkssamarbeten mellan funktionshindersorganisationer.

Projektstöd inom ramen av Norden välfärdscenters stödordning 2019 fördelas enligt följande:

Sexuality and mental health of patients with Spina Bifida and Hycrocephalus
Spina Bifida and Hydrocephalus Association of Estonia, Estland
Danmark, Sverige, Estland, Litauen, (Lettland).
SEK 90 000

Nordisk demensmøte 2019
Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norge
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Åland.
SEK 50 000

Nordisk videnscenter vedrørende patientrapporterede oplysninger blandt mennesker med MS
Scleroseforeningen, Danmark
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
SEK 150 000

The Nordic HIV Treatment Project 2019
HIV-Nordic
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
SEK 50 000

Nordiskt möte för unga med primär immunbrist
Primär immunbristorganisationen (PIO), Sverige
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
SEK 50 000

Ungdomsseminarium 2019 med temat miljö
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Sverige
Danmark, Finland, Norge, Sverige
SEK 55 000

Konferansen Ungdom og politikk – Skandinavia barrierefritt
Norges Handikapforbunds Ungdom, Norge
Danmark, Norge, Sverige
SEK 55 000

Nordisk ungdomskonferanse for nyrepasienter og transplanterte
Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte, Norge
Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige
SEK 50 000

FacebookXLinkedInEmailPrint

Følg os på sociale medier: