FILTER:

Related content


SORT BY YEAR:

Article

Alkohol,

29 Nov 2023

Att spotta i glaset är inte endast bra för hälsan – det är också bra för planeten

Alkohol,

29 Nov 2023

Kött och mejeriprodukter versus grönsaker – där tenderar diskussionen om kostens miljöpåverkan att stanna. Den så kallade utrymmesma [...]

Article

Alkohol, Narkotika,

27 Sep 2023

Stigma – ur vetenskapsredaktörens synvinkel

Alkohol, Narkotika,

27 Sep 2023

I början av september deltog jag i det årliga mötet för International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE). Det är ett möte f [...]

Article

Alkohol,

30 Aug 2023

Varthän, Finland? ANDTS- frågor i regeringsprogrammet 2023

Alkohol,

30 Aug 2023

Efter riksdagsvalet i april 2023 stod det klart att det liberalkonservativa Samlingspartiet blivit största parti med de nationalistiskt sin [...]

Article

Alkohol,

23 Aug 2023

Dags att minska stigmatiseringen av alkoholberoende

Alkohol,

23 Aug 2023

Alkoholberoende är vanligt förekommande, och orsakar stort lidande både för den drabbade individen, och närstående. Tyvärr söker få [...]

Article

Alkohol,

9 Aug 2023

Ungdomar som lever i familjer där problematiskt drickande förekommer rapporterar sämre levnadsvillkor- lägre socioekonomisk status kan öka sårbarheten

Alkohol,

9 Aug 2023

Problematisk alkoholkonsumtion skadar inte bara den som dricker utan kan också påverka personer i omgivningen negativt. Det kan till exemp [...]

Article

Alkohol,

14 Jun 2023

Alkohol på Færøerne – forbrug, lovgivning og debat 2023

Alkohol,

14 Jun 2023

Lovgivningen Alkoholpolitikken på Færøerne har gennemgået flere ændringer gennem årene og bliver stadig diskuteret til dags dato. Indt [...]

Article

Alkohol, Forskning,

10 May 2023

Alkoholdilemmaer: Kan unge muslimske kvinder føle sig hjemme i ungdommens alkoholkultur?

Alkohol, Forskning,

10 May 2023

Unges måder at drikke på og de spilleregler, der findes i fest og alkoholsammenhænge, er påvirket af mange forskellige ting, men tilhør [...]

Article

Alkohol,

26 Apr 2023

Kraftigt ökad resandeinförsel av alkohol till Sverige efter pandemin

Alkohol,

26 Apr 2023

Uppgifterna är preliminära och är hämtade från Monitormätningarna som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupply [...]

Article

Alkohol, Forskning,

12 Apr 2023

Utbytesstudenters alkoholanvändning och sexuella riskbeteende

Alkohol, Forskning,

12 Apr 2023

Studenters riskbeteende Ett återkommande fenomen bland universitetsstudenter generellt, är en hög alkoholkonsumtion, ofta i form av dryck [...]

Follow us on social media: