UNGASS: Avkriminalisering inget för Danmark

Publicerad 15 apr 2016

Precis som många andra länder, så betonar även Danmark att FN:s narkotikakonventioner är flexibla. Just därför är avkriminalisering, injektionsrum eller heroinbehandling inte på UNGASS:s dagsordning – de är frågor för de enskilda länderna, säger danska Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V).

Det finns ett internationellt ansvar för den globala narkotikapolitiken, säger Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V). Hon betonar att brukare ska bli hörda i diskussionerna och säger att konventionerna är öppna för länderna att tolka flexibelt. Den portugisiska modellen, där innehav av små mängder av narkotika är avkriminaliserat, är i enlighet med konventionerna, säger FN:s kontrollorgan. Men är det en modell för Danmark? Nej, säger ministern.

popNAD har bekantat sig med minister Sophie Løhdes uttalande om den danska ståndpunkten vid UNGASS-diskussionerna och lyfter fram de viktigaste punkterna. Nedan är ett urval av ministerns linjedragning inför mötet.

 

”Ganske vist opleves narkotikaproblemet først og fremmest på lokalt plan – og problemet kan have meget forskellige ansigter. I Danmark har problemet et ansigt på gaden på Vesterbro og et helt andet på natklubben i Indre By. Uden for København kan det se ud på helt andre måder. I Danmark slås vi med alt for mange narkotikadødsfald.

Selv om narkotikaproblemet opleves lokalt og har forskellige ansigter, så er der grundlæggende tale om et grænseoverskridende problem. For eksempel har producent- og transitlandenes indsats for at begrænse udbuddet af narkotika betydning for os i de traditionelle aftagerlande. I øvrigt er det ikke længere helt så enkelt at dele landene op på den måde. I de traditionelle producent- og transitlande er der også misbrug. Og narkotikaproduktion ses også i de traditionelle aftagerlande.

Man skal ikke ensidigt fokusere på at begrænse narkotikaudbuddet gennem forbud og sanktioner. Man skal også begrænse narkotikaefterspørgslen gennem forebyggelse, behandling og skadesreduktion.

Indsatsen skal i videst muligt omfang være baseret på evidens. Selvfølgelig skal vi ikke bare overlade narkotikapolitikken til eksperterne – det er til syvende og sidst politikernes ansvar. Men vi skal lytte til eksperterne.

Civilsamfundet har stor betydning

I slutdokumentet fra UNGASS vil vi gerne have fremhævet, at civilsamfundet har stor betydning. Lokalt og i en dansk sammenhæng kan kommunerne som ansvarlige for den konkrete indsats med fordel inddrage lokale udsatteråd. Desværre ses civilsamfundet nogle steder mere som en modspiller end som en medspiller. Og der er forskellige syn på, hvilken rolle civilsamfundet skal spille – lokalt, nationalt og internationalt. Det synes jeg er meget ærgerligt for i Danmark har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med civilsamfundet.

Fleksibel ramme

FN’s narkotikakonventioner er i øvrigt en fleksibel ramme. Selv om konventionerne er gamle, forhindrer de ikke, at man udvikler indsatsen. For eksempel har vi i Danmark indført en ordning med lægeordineret heroin og en ordning med stofindtagelsesrum. Det forhindrer konventionerne efter vores opfattelse ikke.

Kontrolorganet har samtidig tilkendegivet, at det er foreneligt med konventionerne at undtage besiddelse af små mængder til eget brug fra strafforfølgning. Konventionernes fleksibilitet er måske grunden til, at hverken lægeordineret heroin, stofindtagelsesrum eller afkriminalisering er selvstændige punkter på dagsordenen for UNGASS.

FN’s kontrolorgan har noteret, at der i Portugal fortsat gælder et forbud mod narkotikabesiddelse. Når nu Portugal har indrettet sig med afkriminalisering, og FN’s kontrolorgan har fundet det foreneligt med konventionerne, skal vi så gøre det samme i Danmark? Nej, det skal vi efter regeringens opfattelse ikke.

I Danmark er det forbudt at være i besiddelse af narkotika til alle andre end medicinske og videnskabelige formål. Det er der en god grund til. Brug af hash og andre former for narkotika som rusmiddel er farlig. Derfor er regeringen imod legalisering – det vil sige en ophævelse af forbuddet mod narkotikabesiddelse.”

Detta är ett urval av ministerns svar. Här hittar du hela ställningstagandet från den 24 februari 2016.

Håller du med den danska ministern? Kommentera nedan!

 

Julius von Wright
redaktör, popNAD

Publicerad 15.4.2016 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint