Tidskrifter har ett samhällsansvar

Alkohol, Dopning, Narkotika, Spel, Tobak

Publicerad 29 maj 2015

Tidskriften Addiction och dess utgivare Society for the Study of Addiction (SSA) har under de senaste åren använt bloggare, sociala medier och faktablad för att sprida kunskap om nya forskningsrön. popNAD träffade Robert West, chefredaktör för Addiction, i samband med Sonads årsmöte i Stockholm för att samtala om kunskapsförmedling.

Robert West betonar att forskningstidskrifter har ett samhällsansvar och han säger sig följa i sin företrädare Griffith Edwards fotspår. Det var tack vare Edwards som Addiction fick en klarare vision, växte och förvandlades till en internationellt tongivande forskningstidskrift. Enligt Edwards skulle Addiction inte vara ett förvaringsrum för forskningsartiklar utan skulle aktivt engagera sig i samhället.

Även om läsarna av Addiction till största delen är forskare och praktiker är det enligt West viktigt att den breda allmänheten får information om aktuell forskning.

 

En felunderrättad grupp kommer att ställa felriktade reformkrav.

 

– Om vi inte försöker nå ut med våra resultat kommer vi bara att vara en grupp akademiker som pratar med varandra.

West betonar att det är viktigt att allmänheten får tillgång till forskningen eftersom dessa ofta lider av de problem som man studerar. Han betonar också att det är angeläget med kunskapsspridning eftersom den breda allmänheten har en röst och kan påverka samhället.

– En felunderrättad grupp kommer att ställa felriktade reformkrav.

Robert West anser själv att det viktigaste han gjort sedan han blev chefredaktör för Addiction var att instifta en sida där de centrala forskningsresultaten för varje artikel beskrivs i en mening. Det här gör det lätt för läsare att snabbt få grepp om vad artiklarna handlar om.

– Ofta kan konklusionerna i forskningsartiklar vara rätt så tomma och det kan vara svårt att avgöra om en artikel borde publiceras. Att formulera de centrala forskningsresultaten hjälper oss också i den här beslutsprocessen.

Addiction står på en stadig ekonomisk grund och har därför kunnat anlita en person som bland annat skriver första utkast för dessa nyckelmeningar, som West sedan redigerar.

– Vissa artiklar behöver naturligtvis mer än en mening men vi försöker formulera oss så kort som möjligt.

Open access blir vanligare

Då det gäller att sprida information medger West att han länge varit skeptisk gällande sociala medier, och han tycker fortfarande att det mesta han ser i sina flöden är en enda röra. Men West har ändå noterat att Twitter är ett effektivt sätt att sprida information. Addiction twittrar två-tre centrala forskningsresultat per nummer. Det här kombineras med pressmeddelanden och artiklarna i fråga blir fritt tillgängliga, åtminstone för en tid framöver.

Nyckelartiklar och ledare är alltid fritt tillgängliga i Addiction. Robert West noterar en allmän rörelse mot open access.

–Mitt universitet, det vill säga University College London, vill att man publicerar i open access och stöder det här ekonomiskt.

 

Om vi inte försöker nå ut med våra resultat kommer vi bara att vara en grupp akademiker som pratar med varandra

 

West säger att det tyvärr kostar rätt så mycket för författare i Addiction att göra sina artiklar tillgängliga för alla. Artiklarna ligger bakom en betalvägg och är vanligtvis tillgängliga på nätet för prenumeranter, men författare kan betala för att ta bort betalväggen. Just nu är avgiften $3000.

Addiction har även en del bloggare och West blir något förvånad då han får höra att någon verkligen läser bloggar.

– För oss är målet att ha bloggare som tänker, och genuint vill resonera kring viktiga frågor på ett intressant sätt.

I framtiden planerar Addiction att publicera populariserade versioner av varje artikel, i samma anda som popNAD gör med artiklar som publicerats i Nordic Studies on Alcohol and Drugs. De populariserade artiklarna kommer bland annat att innehålla klar information om metoder och om undersökta gruppers storlek och sammansättning.

–De flesta icke-forskare orkar inte läsa forskningsartiklar men vill ändå själva bedöma hur trovärdiga resultaten är.

 

Tom Kettunen
redaktör Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Publicerad 29.5.2015

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint