Psykiska problem vanlig orsak till sjukhusvård

Alkohol, Narkotika

Publicerad 29 apr 2015

Tre av fyra personer som har sökt behandling för missbruk har åtminstone en gång blivit intagen på sjukhus, visar en ny studie från Finland. Sannolikheten för personer med missbruksproblem att söka sjukhusvård är 5 gånger större än för övriga befolkningen.

Kvinnliga missbrukare tycks söka sjukhusvård oftare än män, visar en finsk studie. Det är vanligare för kvinnor att söka sjukhusvård för blodburna smittor, som Hepatit-C, vilket också tidigare svensk forskning har visat. En förklaring till skillnaden mellan könen beskrivs vara att kvinnor ofta får använda smutsiga sprutor som redan använts av andra.

 

 

Sjukhusvård på grund av psykiska problem är överlag betydligt vanligare än fysiska i den grupp som har studerats, men depression är vanligare hos kvinnor och psykos vanligare hos män.

 


Källa: Finland Drug Situation 2013, THL.

 

Medan männen är intagna under en längre tid – vilket har förklarats med att de drar sig för att söka vård och därför stöter på större komplikationer – så leder kvinnliga sjukhusbesök till döden i större utsträckning än hos männen. Forskarna påpekar att det kan bero på att dödsfallen hos männen sker utanför sjukhusets väggar.

 

Julius von Wright, redaktör popNAD

Publicerad 29.4.2015

FacebookXLinkedInEmailPrint