Narkotikahandeln i Europa växer snabbt

Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 28 nov 2019

Européerna spenderar minst 30 miljarder euro på narkotika årligen, enligt en ny rapport från den europeiska narkotikabyrån EMCDDA och Europol. Rapporten visar att den totala tillgängligheten till narkotika inom Europa fortfarande är mycket hög. Norden nämns särskilt i rapporten då det gäller handel på sociala medier och Sverige nämns som exempel då det gäller utnyttjande av barn i narkotikahandeln, samt beställningsmord utförda av den så kallade Dödspatrullen.

Rapporten EU Drug Markets Report 2019 visar bland annat att den tekniska utvecklingen och globaliseringen driver på och underlättar utvecklingen av narkotikamarknaden i Europa. Kriminella organisationer utnyttjar nya möjligheter att transportera och smuggla droger, som exempel nämns diversifieringen av narkotikahandel till sjöss, användningen av allmänflyg så som privatflyg och drönare och också en ökad användning av post- och pakettjänster som en följd av den ökande näthandeln i Europa.

I rapporten uppskattar man att européerna spenderar minst 30 miljarder euro på narkotika, fördelat enligt siffrorna nedan.

!function(e,i,n,s){var t=”InfogramEmbeds”,d=e.getElementsByTagName(“script”)[0];if(window[t]&&window[t].initialized)window[t].process&&window[t].process();else if(!e.getElementById(n)){var o=e.createElement(“script”);o.async=1,o.id=n,o.src=”https://e.infogram.com/js/dist/embed-loader-min.js”,d.parentNode.insertBefore(o,d)}}(document,0,”infogram-async”);

”Rapporten en väckarklocka”

Darknet, sociala medier, appar och meddelandetjänster samt nätet överlag har öppnat nya vägar för att driva narkotikaförsäljning på nätet.

– Denna rapport är en tydlig väckarklocka för beslutsfattarna att ta itu med den snabbt växande narkotikamarknaden, som blir alltmer global, sammankopplad och digitalt möjliggjord. Den stora narkotikaproduktionen, inom och utanför EU:s gränser, leder till en hög tillgänglighet av naturliga och syntetiska substanser. Detta innebär att konsumenter numera har tillgång till en mängd olika mycket starka och rena produkter till överkomliga priser. Ett växande problem är ökningen av drogrelaterat våld och korruption inom EU. Att agera med tanke på narkotikamarknadens långtgående konsekvenser för hälsan och säkerhet måste nu prioriteras högt, säger direktören för EMCDDA, Alexis Goosdeel, i ett pressmeddelande.

Svenska exempel

Norden och de nordiska länderna nämns i olika sammanhang i rapporten. Sverige nämns som exempel bland annat när det ena gäller utnyttjandet av barn i narkotikahandeln, där unga asylsökande rekryterats för att sälja droger i olika svenska städer, bland annat Stockholm. När det gäller beställningsmord inom narkotikahandeln nämns den så kallade Dödspatrullen. Den bestod av omkring 20 personer som, på uppdrag av organisationer inblandade i narkotikahandeln, hade utfört mord. Personerna arresterades i december 2018 och februari 2019. Dödspatrullen misstänks ha torterat och dödat åtminstone 15 personer i Sverige och Spanien sedan 2016. Många av offren var narkotikasmugglare som mördades på uppdrag av rivaliserande organiserade kriminella grupper. Förutom mord sysslade gruppen också bland annat med penningtvätt och narkotikasmuggling.

Handeln i Norden

Användningen av sociala medier i samband med narkotikahandeln har ökat. Som underlag för rapporten har de danska forskarna Jakob Demant och Silje A. Bakken bidragit med en bakgrundsrapport om läget i de nordiska länderna. I Danmark, Island och Sverige bedrivs narkotikahandel öppet i sociala medier, speciellt i Facebook-grupper och på Instagram. I Finland och Norge däremot pågår narkotikahandeln mellan personer i mer slutna system. I Norge sker handeln via slutna appar, så som Wickr, Snapchat och Facebook Messenger. I Finland är en stor handelsplats för droger tillgänglig på ett forum som endast är tillgänglig via Tor-nätverket. Trots skillnaderna mellan länderna är den övergripande processen likadan, först träffas partnerna på nätet, där pris och summor diskuteras, därefter träffas de fysiskt för att utbyta varor och pengar.

Stöd till utredningar

Rapporten är den tredje översikten över den olagliga narkotikahandeln som de två instanserna, den europeiska narkotikabyrån, EMCDDA, och Europol gör tillsammans. I analysen kombineras uppgifter från EMCDDA:s system för narkotikaövervakning med Europols operativa underrättelseuppgifter om organiserad brottslighet. Summan som européerna spenderar på narkotika varje år visar, enligt rapporten, att narkotikahandeln är en betydande inkomstkälla för kriminella organisationer, och att handeln har omfattande konsekvenser för hälsa och säkerhet.

– Europol ser en klar ökning av handelsverksamheten genom vårt operativa arbete och de underrättelsebidrag som vi får från EU:s medlemsstater. Brottsbekämpningen måste ta itu med denna utveckling, och därför investerar vi kraftigt i stöd till drogrelaterade utredningar i Europa. Europol riktar särskilt in sig på kriminella organisationer på högsta nivå, som tjänar mycket pengar åt sig själva på bekostnad av sina många offer, säger Europols verkställande direktör Catherine De Bolle.

Rapporten presenterar sammanfattningsvis en rad olika insatser som redan görs för att stävja narkotikahandeln, olika politiska verktyg samt andra åtgärder som kan användas i kampen mot en marknad som blir allt mer komplex, adaptiv och dynamisk.

FacebookXLinkedInEmailPrint