Kvinners bruk av anabole steroider

Dopning

Publicerad 28 sep 2016

For kvinnene er det stor variasjon i hvilke mengder og hvor lenge de har brukt steroider. De fleste er mer forsiktige enn mennene og de bruker stort sett lavere doser, sier Astrid Bjørnebekk ved Universitetet i Oslo. Hun leder en studie som undersøker om langvarig bruk av anabole steroider påvirker hjerne og atferd.

I utgangspunktet skulle studien kun omfatte mannlige dopingbrukere. Etter hvert kom de i kontakt med kvinner som enten brukte eller hadde brukt anabole steroider. Dette resulterte i at det også ble etablert en studie av kvinnelige dopingbrukere.

 

Kan du si litt generelt om hva som kjennetegner disse kvinnene, Astrid Bjørnebekk? 

– De er opptatt av å trene styrke og kropp, og de fleste er innenfor fitnessmiljøet eller fitnessbransjen. Dette gjelder både for kontrollgruppen og for de som har brukt steroider. Samtidig er det viktig ikke å henge ut fitnessmiljøet. De fleste bruker jo ikke der heller.

 

…menn generelt er mer åpne om bruken sin, mens kvinnene holder på litt mer på egen hånd, kanskje med råd fra en mann eller en trener. Det virker som om kvinnene ikke deler erfaringer med hverandre på samme måte

 

 

Bruker kvinnene andre typer stoffer enn mennene, eller andre doser enn mennene gjør?

– De bruker mye av det samme faktisk. Noen tror at visse preparater er litt tryggere for kvinner. Clenbuterol bruker kvinnene mer enn det mennene gjør, og det synes jeg er litt skremmende. Noen av mennene har fortalt at de aldri vil røre clenbuterol igjen på grunn av svært ubehagelige opplevelser ved bruken. Det er kanskje også en litt høyere bruk av veksthormon blant kvinnene. De føler kanskje at det ikke er så farlig fordi veksthormon ikke har de samme maskuliniserende effektene som anabole steroider har. Samtidig har du også de som har brukt rene testosteronpreparater. For kvinnene er det stor variasjon i hvilke mengder og hvor lenge de har brukt steroider. De fleste er mer forsiktige enn mennene. De bruker stort sett lavere doser. Noe som også skiller kvinners bruk fra menns bruk er at det har vært noe større bruk av orale preparater.

 

I masteroppgaven til Ingveig Innerdal har hun gjort intervjuer med åtte av kvinnene. Her forteller de fleste kvinnene at det var en mann som hadde introdusert dem for doping, og som var ganske sentral i bruken. Kunne du si litt om mannens rolle i kvinnenes bruk?

– Det er et hovedtrekk som går igjen at de ofte er i er et forhold med en mann som bruker. Han setter opp kurene, og han trener dem kanskje også. Noen av kvinnene har ikke helt satt seg inn i hva de tar. De har stolt på hva mennene har sagt og gitt dem.

 

De fleste er mer forsiktige enn mennene. De bruker stort sett lavere doser

 

 

 

Har de hatt noen tanker rundt at de har latt en annen person styre ganske mye? 

– Det har ikke vært så mye refleksjoner rundt det egentlig. Når vi har spurt om hva det er som karakteriserer bruken har vi fått mange henvisninger til at det er kjæresten eller en mann som har satt opp kurene, og det har reflektert at det kanskje ikke er så god kunnskap bak dette. Det gjelder ikke alle, men er et trekk som har gått igjen. Jeg tror at de stoler på denne personen, og at han vil det beste for dem, men noen av disse mennene sitter kanskje med litt andre ideer om hva som er det beste for en enn hva en annen ville gjort.

 

Kan det være en slags naturlig konsekvens av at det er innafor et miljø hvor det å trene, det å forme kroppen er så sentralt?

– Så absolutt. Jeg tror menn generelt er mer åpne om bruken sin, mens kvinnene holder på litt mer på egen hånd, kanskje med råd fra en mann eller en trener. Det virker som om kvinnene ikke deler erfaringer med hverandre på samme måte. De forsøker å holde det skjult at de bruker. Da kan det også bli mer spekulasjoner. Det eksisterer også en ide om at mange bruker, og at man må bruke doping for å kunne hevde seg. Flere har sagt at alle vet jo hvem som bruker, men vi snakker liksom ikke om det.

 

Hva kan årsakene til det være tror du? 

– Det kan være noe skam forbundet med å bruke steroider fordi det kan bli sett på som å jukse seg til resultatene som skal gjenspeile dedikasjon og trening. Det er jo heller ikke lov å bruke steroider. I det mannlige kroppsbyggermiljøet er det kanskje noe mer aksept for å bruke steroider. Det har kanskje også noe å gjøre med at det innebærer en større medisinsk risiko for kvinner å bruke steroider, og at kvinner etter lengre tids bruk kan få bivirkninger i form av maskulinisering.

 

Det er likevel ingen grunn til å tro at bruken av anabole steroider blant kvinner kommer til å eksplodere

 

 

 

Så menn er mer åpne om egen bruk av dopingmidler? 

– Ja, inntrykket er at det er mere aksept for å prate om det og mindre skam ved å ha brukt blant menn.

 

Det er jo langt færre kvinner enn menn som bruker dopingmidler. Men fra ulike hold har det blitt hevdet at bruken blant kvinner kan være økende. Hva tenker du om dette? 

– Det kan hende at det har vært en økning, men jeg vet ikke om den vil kunne gi noen utslag på en omfangsundersøkelse. Det har jo vært litt dårlig kartleggingsstudier på feltet, og de fleste av disse viser at det ikke er spesielt utbredt blant kvinner. Jeg tror fremdeles det er det som gjelder, at dopingbruk ikke er spesielt utbredt blant kvinner.

Men interessen for fitness har jo økt de siste årene. Det har også blitt et større fokus på å bygge kropp og på at «strong is the new skinny», og det kan hende at dette fører med seg en økning i antallet  kvinner som bruker dopingmidler. Det er likevel ingen grunn til å tro at bruken av anabole steroider blant kvinner kommer til å eksplodere. Jeg tror at de fleste kvinner er redde for å bruke mannlige kjønnshormoner. Men du skal ikke se bort fra at bruken av clenbuterol og veksthormonbruk har gått opp, eller kan gå opp.

 

Er det mange som har begynt å få synlige endringer på grunn av bruken? 

– Mange rapporterer at stemmen har sprukket, og at de har fått mørkere stemme. Det med stemmen kan komme raskt, og kan være røpende når det gjelder bruk av steroider blant kvinner. De som har brukt mye synes at de har fått mer maskuline trekk. Det er flere som rapporterer om økt hårvekst og at de må barbere seg ofte for eksempel. Det har vært en hyppig bivirkning. Noen av bivirkningene synes de også er bra. Synlige blodårer for eksempel. For noen er det også fravær av menstruasjon.

 

Er det noe i tida med det du nevnte om at « strong is the new skinny». Eller med medikaliseringen samfunnet, som kan virke som en pådriver i retning av å bruke dopingmidler? 

– Det finnes en pille for alt, ikke sant.

 

Det finnes en pille for alt. Og den store betydningen kroppen har i dag, nesten som en slags markør for hvem du er.

– Akkurat det er jo ikke bare forbeholdt kroppsbyggermiløet. Du skal lykkes på alle arenaer. Jeg tror aksepten for noe er avhengig av hvilke miljø du er i. I noen miljøer er det disse kodene som gjelder, mens det i andre miljøer er andre koder som gjelder. Jo mer alminnelige noe er, jo mindre vurderer du at skaderisikoen er. Thomas Hildebrandt, en kjent forsker på steroidefeltet, har vist at en av de sterkeste predikatorene på om noen kommer til å bruke anabole steroider, er hvor mange man kjenner som bruker det. I tillegg til hvor god effekt man tror det vil ha.

 

… en av de sterkeste predikatorene på om noen kommer til å bruke anabole steroider, er hvor mange man kjenner som bruker det.

 

Bruker venner av deg, bruker dine nærmeste, tror jeg terskelen for å bruke selv er mye lavere. Når det gjelder disse mennene vi snakket om, er det viktig og ikke fordømme. De har gode intensjoner og ville ikke anbefalt steroider hvis de mente at fordelene det gav ikke var større enn bivirkningene. Det er spørsmål om hva som er vanlig i deres hverdag og hvor de har sin kunnskap fra. Det er litt det der med kilder til kunnskap. Vi som mennesker er dårlige på å vurdere akkurat det.

Det finnes jo så mye informasjon overalt. Mange bruker mye tid på å hente informasjon og samle det på ett sted, og forteller deg at dette er trygt og dette ikke. Så i visse miljøer så tror jeg at en del kan virke som bedre og mere underbygd informasjon enn det i virkeligheten er.

Det er også vanskelig å være kildekritisk om du ikke er lært opp i den tradisjonen. Når noen skriver side opp og side ned om en ting, og setter inn noen tabeller eller figurer kan det fremstå som veldig overbevisende. Dette er jo også et felt der det ikke finnes så mange vitenskapelige studier heller. Spesielt ikke om kvinner.

 

Det er veldig lite, egentlig.

– Vi hørte nettopp en kvinnelig forsker som selv har vært en del av kroppsbyggermiljøet i England, som har gjort en kvalitativ studie av dette miljøet. Hun fortalte at hun selv mange ganger har vurdert å bruke dopingmidler, og ennå ikke er avklart i forhold til om hun i fremtiden kommer til å bruke det. Her er en forsker med mye kunnskap om anabole steroider, og mange tenker at hun burde ta sterk avstand fra å bruke disse stoffene. Det er interessant. I hvert fall når du tenker på hvor lett det er å fordømme og sette i bås de som bruker anabole steroider. Det finnes faktorer der som gjør at det å bruke disse stoffene er et naturlig valg i en del settinger.

 

Bjørnar Bergengen,
Spesialkonsulent, KoRus Oslo

Denne artikkelen er først publisert i Russisk Rulett, KoRus Oslos nyhetsbrev om bruk prestasjonfremmende preparater.

Publisert 28.9.2016

FacebookXLinkedInEmailPrint