I gränslandet mellan lagligt och olagligt

Alkohol

Publicerad 6 mar 2014

Alkoholinförseln från Estland är ett mycket omdebatterat och ständigt återkommande ämne i finländska medier. Varje år hämtar resenärer med sig miljontals liter öl, vin och starksprit från Tallinn, sammanlagt så mycket att det motsvarar kring 150 Alkobutikers årliga försäljning. Men hur mycket vet gemene man egentligen om vad lagen tillåter eller förbjuder?

I samband med den årliga opinionsundersökningen om alkoholpolitik TNS Gallup utför på uppdrag av Institutet för Hälsa och välfärd (THL) ställdes i år för första gången 10 frågor som tangerade importen från Estland. Respondenten fick ta ställning till dessa påståenden och välja mellan svarsalternativen:

1.    Förfarandet strider mot lagen
2.    Förfarandet strider mot lagen, men är moraliskt acceptabelt
3.    Förfarandet är lagligt, men moraliskt oacceptabelt
4.    Förfarandet är lagligt
5.    Vet ej

Nedan några av frågorna och resultaten:

Att köpa alkohol i Estland och sedan sälja den till förbipasserande från en paketbil är… 

Självklart olagligt, vilket också nio av tio respondenter visste. Fem procent tyckte ändå att det är moraliskt acceptabelt att sälja alkoholen vidare till okända människor, och fem procent trodde att lagen tillät denna typ av handling.

Att en grupp vänner i tur och ordning åker till Estland och handlar alkohol till hela gruppen enligt på förhand uppgjorda beställningslistor är…

Nog olagligt, eftersom man bara är tillåten att handla alkohol för egen räkning. Frågan delade dock respondenterna i två läger eftersom över 40 procent trodde det var tillåtet, och trettiofem procent visste att det var olagligt. 18 procent visste att det var olagligt men tyckte det är moraliskt i sin ordning.

Att sälja en låda öl från Estland till grannen för inköpspriset är…

Olagligt, eftersom man bara får föra in alkohol för eget bruk. Fyrtiofyra procent visste rätt svar, tjugoen procent visste att det var olagligt men tyckte det var moraliskt försvarsbart och hela 24 procent trodde förfarandet var tillåtet enligt finsk lagstiftning.

Att ge en flaska vin från Estland till grannen som ersättning för att han vattnat blommorna under semestern är…

De facto olagligt, även om frågan ger utrymme för tolkning. Det är nämligen tillåtet att ge grannen en flaska vin i present, men inte att ge den i ersättning för en utförd tjänst. Hela 73 procent trodde att påståendet var i enlighet med lagen.

Att köpa 50 liter starksprit i Estland för eget bruk är…

Helt lagligt, om denna stora mängd faktiskt är för eget bruk. Nästan hälften av respondenterna trodde dock att lagen förbjuder detta.

Att köpa alkohol i Estland som man bjuder på sin dotters bröllop är…

Lagligt, såtillvida att gästerna verkligen blir bjudna på dryckerna och inte betalar någon form av kuvertavgift. Samma regler gäller också 50-års dagar och andra typer av festligheter, vilket 75 % av respondenterna hade koll på. Nästan en femtedel trodde att förfarandet stred mot lagen.

Gallupen visar att det finns luckor i finländarnas kunskap om vad lagen säger om alkoholimport. Speciellt stor verkar gråzonen vara gällande begreppet ”eget bruk”, eftersom många inte verkar inse att de gör sig skyldiga till skattebrott genom att köpa alkohol i Estland för kollegors, vänners, sportföreningens och husbolagets räkning.

Tullen planerar just nu skärpta regler och kontroller för fordon som är fullastade med alkoholhaltiga drycker, vilket betyder att passageraren skall kunna uppge en trovärdig förklaring varför just han eller hon behöver bära in hundratals liter alkohol över gränsen. Det är alltså fortfarande okej att bunkra upp inför 50-årsfesten, men om tullen fattar misstankar mot fordon som ofta återkommer till terminalerna kan samma person inte uppge att han fyller jämna år varenda vecka eller ställer till med 10 bröllop per sommar.

På så vis hoppas man kunna få bukt med den illegala vidareförsäljningen av alkohol. För att ytterligare bringa klarhet i frågan och räta ut frågetecknen kring alkoholimporten planerar de finska myndigheterna en upplysningskampanj som förmodligen kommer att lanseras senare i år.

 

Mikaela Lindeman, Insitutet för hälsa och välfärd, THL

Publicerad 6.3.2014

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint