Fri hash i Danmark?

Narkotika

Kim Møller
Publicerad 24 aug 2012

Det politiske parti Enhedslisten, der repræsenterer den yderste venstrefløj i det danske Folketing, fik nyligt analyseinstituttet Gallup til at gennemføre en meningsmåling angående statskontrolleret salg af cannabis.

Tilsammen 53 % af de 1.015 repræsentativt udvalgte personer svarede ”enig” eller ”meget enig” i det følgende spørgsmål: ”Københavns Politi vurderer, at den organiserede kriminalitet årligt har en milliardomsætning på salg af cannabis. En ordning, hvor staten kontrollerer salget, kan fjerne indtægterne fra den organisere kriminalitet og i stedet tjene penge til statskassen. Hvor enig er du i at man bør indføre statskontrolleret salg af cannabis i Danmark?”

Undersøgelsen kommer i forlængelse af et forslag fremlagt af et flertal i Københavns Kommunes Borgerrepræsentationen angående salg af hash i kommunalt drevne butikker; en slags kombination af en Hollandsk coffee-shop og et svensk Systembolag. Man kan nemt gøre sig vittig over hvor svært det er faktisk at formulere en model der vil være tilnærmelsesvist spiselig for politikerne. Hvor mange hashrygere ville faktisk gide sidde på en kommunal cafe med velmenende pædagoger i kulissen, der står på spring for at uddele pamfletter om skadevirkninger og behandlingstilbud? Det er mindre relevant netop nu. Forslaget er allerede blevet afvist af regeringsflertallet på Christiansborg.

Ikke desto mindre er det en interessant undersøgelse. Hvis vi starter med at tage resultatet for pålydende er 53 % en overraskende stor andel og målingen er da også blevet præsenteret i de landsdækkende aviser under overskriften ”Flertal af danskerne vil legalisere hash” (Berlingske Tidende 6. august). Kan vi tage det for gode varer? Nej, vil jeg mene. Selve meningsmålingen nærmest uetisk i og med formuleringen af spørgsmålet. Robert Klemmesen fra Syddansk Universitet opsummerer denne kritik I Berlingske Tidende 10. august: ”Man spørger stort set til, om man er imod færre penge til organiseret kriminalitet og flere penge til staten. Det er de færreste i sagens natur.” Desværre findes der så vidt jeg ved ikke nyere undersøgelser af spørgsmålet der giver et mere rimeligt billede. Den sidste større undersøgelse var Nordic Drug Survey der blev gennemført i starten af 1990’erne. Andelen der svarer ”nej” til at ”cannabis should be sold freely in pharmacies or by prescription only” var dengang 68 % i Danmark, men 84 % i Finland, 85 % i Norge og 88 % i Sverige.

Fordi en lov er upopulær er det ikke nødvendigvis en dårlig lov. Der er flere danskere der har personlige erfaringer med cannabis end borgerne i de andre nordiske lande. Interessant nok viser der sig et tydeligt mønster når man sammenligner mellem lande, hvor holdninger til farligheden af hash er tæt korreleret med egen brug. Desto flere der selv har prøvet at ryge hash desto flere syntes at det er relativt ufarligt. Diskussionen om hvordan vi som samfund mest fornuftigt regulerer cannabis er international i øjeblikket. Noget overraskende er det en række amerikanske delstater der implementerer de mest vidtrækkende modeller. Det er overraskende fordi USA historisk har været mest ivrige – sammen med Sverige – til at håndhæve en repressiv politik, men mindre overraskende i lyset af hvor stor en andel af amerikanerne der selv har erfaringer med cannabis. Hvad enten de inhalerede eller ej. I Danmark er spørgsmålet skudt til hjørne igen efter et samråd i Folketinget der ikke rigtigt førte nogen vegne. Fra en rusmiddelforskers perspektiv kan man håbe at al denne diskussion fører til nedsættelse af en kommission, der skal kulegrave spørgsmålet.

 

Kim Møller

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint