Flera väljer nykterhet, flera väljer blandbruk

Alkohol, Narkotika, Tobak

Publicerad 29 okt 2012

Trots att allt fler niondeklassister i Finland väljer att hålla sig nyktra, så har bland annat cannabis och blandbruk av alkohol och läkemedel blivit allt vanligare. Det visar ESPAD -undersökningen i Finland som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har publicerat.

Ända sedan 1999 har andelen nyktra 16-åringar ökat i Finland. 16 procent av de niondeklassister som svarat på undersökningen säger att de väljer att inte dricka. Det är en ökning på ungefär 6 procentenheter sedan 1999. Tre av fem uppger ändå att de har druckit sig berusade någon gång under sitt liv och 10 procent sa att dricker sig berusade varje vecka.

Rökning, som fram tills 2007 har minskat bland unga, har på senare tid ökat något. 2011 rökte 20 procent av pojkarna och 18 procent av flickorna. Användningen av snus har också ökat markant. 17 procent av pojkarna säger att de snusar varje vecka (fler än 3 gånger i veckan), medan bara 1 procent uppger samma bland flickorna.
Cannabis är den vanligaste illegala drogen bland unga. 11 procent svarade att de någon gång provat cannabis, medan bara 4 procent sade att de provat någon annan illegal substans än cannabis.

Användningen av lugnande preparat är vanligare bland flickor än pojkar. 5 procent av pojkarna och 9 procent av flickorna sa att de använder lugnande mediciner. Också blandbruket av alkohol och läkemedel är betydligt vanligare bland flickor. Hela 14 procent har någon gång blandat läkemedel och alkohol. Något som bara 6 procent av pojkarna har gjort. Jämfört med pojkar, använder flickor också oftare lim och lösningsmedel.

 

Julius von Wright

FacebookXLinkedInEmailPrint