Drogförebyggande dagar samlar svenskspråkiga inom det finländska rusmedelsfältet

Alkohol, Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 30 mar 2017

Under De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna, som hålls i Tammerfors den 4 och 5 april, samlas de som arbetar på fältet i Finland och har svenska som modersmål. I år handlar programmet om ungas mentala hälsa och en av föreläsarna är Alfred Skogberg, generalsekreterare för den svenska ideella organisationen Suicide Zero.

Målgruppen för de årligen återkommande utbildningsdagarna är de som arbetar på fältet och har svenska som modersmål. Alla anföranden hålls på svenska, något som är viktigt med tanke på deltagarna.

– De flesta utbildningar som hålls i Finland är på finska och då tänker vi att vårt uppdrag är att göra förebyggande arbete på svenska i Finland. Också om de flesta förstår finska ser jag att det är viktigt att vidareutbilda sig på sitt eget modersmål, säger Joonas Turtonen, verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet Hälsa och Trafik, som arrangerar dagarna.

Lärare, poliser, skolhälsovårdare, kuratorer, kommunalt anställda och anställda vid organisationer, det är några av dem som brukar delta i de drogförebyggande dagarna. Tanken är att erbjuda ett mångsidigt program.

– Grundtanken är att alla ska få ut något av programmet eftersom allt i programmet kanske inte intresserar alla i samma grad. Programmet är varierande och i år handlar det om välmående och mental hälsa hos unga.

Bland föreläsarna finns Anscha Kjerulf, sjukskötare, klasslärare och handledare i psykisk första hjälp och Alexandra Sippus, psykiatrisk sjukskötare och socionom, med egen erfarenhet av psykisk ohälsa.

Bild på Alfred Skogberg
Alfred Skogberg från Suicide Zero är en av föreläsarna under De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna

Från Sverige kommer Alfred Skogberg, journalist, författare och generalsekreterare för den svenska ideella organisationen Suicide Zero, som arbetar för att minska antalet självmord.

– Målet är att ge verktyg för dem som jobbar med barn och unga.

I programmet ingår också gruppdiskussioner.

– Vi har byggt upp dem kronologiskt. De handlar om tidigt rusmedelsförebyggande, riskzonen och vård av rusmedelsberoende.

De svenskspråkiga drogförebyggande dagarna hålls vissa år i Vasa och vissa i Tammerfors, enligt ett roterande system.

– Det märker vi tydligt att behovet i huvudstadsregionen är betydligt mindre för enspråkigt svenska dagar, än det är i Österbotten. Deltagarantalet är alltid mindre då dagarna ordnas i Tammerfors.

FacebookXLinkedInEmailPrint