Berusningsnivån på svenska studentfester är hög

Alkohol

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 30 maj 2017

En färsk undersökning som genomfördes på studentfester i fyra städer i Sverige visar att många studenter dricker sig berusade. Andelen studenter med självrapporterat riskbruk av alkohol var 74 procent.

Undersökningen utfördes av IQ och STAD på åtta studentkårsfester vid universiteten i Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. Deltagarna i undersökningen deltog i en fest och blev där intervjuade av utbildad personal, som också mätte blodalkoholkoncentrationen (BAK), via ett blåsprov.

Frågeformuläret bestod bland annat av frågor om kön, ålder, antal konsumerade standardglas före festen började, antal påbörjade studieår och så vidare. Det ingick också tre frågor om den egna alkoholkonsumtionen enligt AUDIT-C-formuläret.

De flesta hade druckit innan

Enligt resultaten var den totala andelen studenter med ett självrapporterat riskbruk av alkohol 74 procent, 70 för kvinnor och 76 för män. Det betyder att de har alkoholvanor som innebär risk för fysiska, psykiska eller sociala negativa konsekvenser. 91 procent uppgav att de hade druckit innan de kom till festen, i genomsnitt hade de druckit fem standardglas.

Den genomsnittliga promillenivån bland samtliga deltagare var 0,79 promille och 0,86 bland dem som hade druckit alkohol. Cirka 36 procent av deltagarna hade en promillenivå på 1 promille eller högre.

– Resultaten tyder på att studenter som regelbundet festar kan gynnas av alkoholpreventiva insatser. En viktig insats är att utbilda serveringspersonalen på studentkårer i ansvarsfull alkoholservering, säger Natalie Durbeej, forskare på STAD, i ett pressmeddelande.

 

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint