Användningen av kokain ökade i Finland – minskade i Oslo

Narkotika

Malin Wikström, webbredaktör
Publicerad 7 mar 2018

Enligt EU:s narkotikabyrås senaste analys av avloppsvattnet har användningen av kokain ökat i Finland, i Oslo har användningen däremot minskat. I Oslo har metamfetaminbruket ökat, likaså i Tammerfors i Finland.

I en färsk rapport från EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) publicerades resultaten från avloppsvattenanalyser som gjordes i 56 städer i 19 europeiska länder i mars 2017.

Analyserna görs för att undersöka användningen av kokain, amfetamin, metamfetamin och ecstasy och den här gången analyserades avloppsvatten som kommer från 43 miljoner människor.

Av de nordiska länderna finns resultat från Finland och Norge med i den aktuella undersökningen. I Finland undersökte man avloppsvattnet i fyra städer: Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Åbo, medan man i Norge analyserade avloppsvattnet i Oslo. I Finland ökade användningen av kokain i alla fyra städer.

Kokainbruket har flerdubblats mellan åren 2012 och 2017 i Finland. Användningen av kokain är ändå relativt låg i jämförelse med övriga Norden och Central- och Västeuropa. I Oslo användes till exempel drygt 92 milligram kokain per dag per tusen invånare. I Barcelona var motsvarande siffra 960 milligram kokain per dag per tusen invånare, Barcelona toppar därmed listan.

Ökning av metamfetamin

Användningen av metamfetamin har stigit i Oslo, från 58 milligram per dag per tusen invånare till drygt 92. Det här är ändå långt ifrån rekordåret 2014 då det användes 237 milligram per dag per tusen invånare.

I Finland har användningen av metamfetamin minskat i Helsingfors, däremot har användningen stigit i Tammerfors, från 4 milligram per dag per tusen invånare till drygt 24. Användningen av ecstasy har minskat en hel del i Oslo, och också i de finländska städerna kan man se en minskning, med undantag av Tammerfors där ecstasy blivit vanligare.

I Oslo har också användningen av amfetamin sjunkit, från drygt 115 milligram per dag per tusen invånare 2016 till knappt 64 milligram 2017. Samma trend kan ses i de fyra städerna i Finland.

FacebookXLinkedInEmailPrint