Alkoholpolitisk nytt fra Norge

Alkohol

Publicerad 10 jun 2014

Norge fikk i fjor ny regjering, noe som ser ut til å innebære enkelte alkoholpolitiske endringer. Blant annet er taxfree kvotene ved innreise vedtatt økt fra 1. Juli og Vinmonopolets får trolig flere åpningsdager. Det er ellers krefter i gang for at Vinmonopolet skal få overta retten til taxfreesalget på norske flyplasser skriver Astrid Skretting fra SIRUS.

Høsten 2013 fikk Norge ny «blåblå» regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet. Ettersom de to partiene ikke har flertall i Stortinget, inngikk de en samarbeidsavtale med Venstre og Kristelig folkeparti der det blant annet heter at hovedlinjene i alkoholpolitikken ligger fast.  Selv om de to regjeringspartiene skulle ønske en liberalisering av alkoholpolitikken, eksempelvis at det ble tillatt med salg av vin i dagligvarebutikker, vil dette bryte med den inngåtte avtalen, og regjeringen vil risikere å miste parlamentarisk støtte.  Avtalen er imidlertid ikke til hinder for at det kommer endringer av mer kosmetisk art. Endringer det er nærliggende å se som alkoholpolitiske frierier til befolkningen. Frierier som ikke synes nødvendige, all den tid det framgår av undersøkelser at den norske befolkningen i økende grad slutter opp om dagens relativt restriktive alkoholpolitikk.

Flere åpningsdager på Vinmonopolet

Dagens alkohollov tilsier at AS Vinmonopolets utsalg er stengt påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften. Bestemmelsen omfatter imidlertid ikke salg av øl (≤4,7 volumprosent) i dagligvarebutikker.  På valgdager er det ikke tillatt å selge alkohol hverken fra Vinmonopolets utsalg eller fra dagligvarebutikker.  Det åpnes nå for at alkoholloven endres slik at Vinmonopolets utsalg kan holde åpent de samme dagene som det er anledning til å selge øl fra dagligvarebutikker.    Endringen møter begrenset motstand og blir trolig vedtatt av Stortinget til høsten.

 

Endringer det er nærliggende å se som alkoholpolitiske frierier til befolkningen

 

Ikke overraskende er imidlertid de ansatte ved Vinmonopolets lite begeistret for forslaget ettersom det inngår i deres avtaler at de har fri de dagene vinmonopolets utsalg er stengt. De ansattes mener imidlertid at det handler om mer enn deres fridager. Lederen av funksjonærforeningen uttaler: «Å åpne for mer alkoholsalg er å score billige politiske poenger. Politikerne glemmer hva Vinmonopolet er. Vi er et alkoholpolitisk instrument. Vi skal selge en vare i kontrollerte former. Det er hele fundamentet i Vinmonopolets oppdrag».

Også Vinmonopolets administrerende direktør uttrykker skepsis til å holde åpent på julaften: «– Det er barnas dag. En familiedag. Jeg synes det blir galt fokus å skulle bruke den dagen til alkoholkjøp. På mange småsteder er få butikker åpne utover dagen på julaften. Våre butikksjefer har advart mot å holde åpent da. Det ville vært rart om det var polet og kirken som holdt dørene åpne på julaften ettermiddag.»

Bytte taxfree tobakk med alkohol

Norge er som kjent ikke medlem av EU, og de avgiftsfrie kvotene for alkohol og tobakk ved innreise per juni 2014 var 1 liter brennevin, 1,5 liter vin (alternativt kan 1 liter brennevin byttes i 1,5 liter vin), 2 liter øl og 200 sigaretter. I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram nå i mai, foreslo regjeringen at reisende kunne bytte den avgiftsfrie kvoten på 200 sigaretter til 1,5 liter vin eller to liter øl.  Andelen som røyker tobakk er som kjent betydelig redusert, så en begeistret finansminister Siv Jensen fra Fremskrittspartiet, framholdt det som en gavepakke til store deler av folket.  Selv om opposisjonen på Stortinget var lite begeistret, ble forslaget like fullt vedtatt av Stortinget 6. juni og trer i kraft fra 1.juli 2014.

Bransjeorganisasjonen Vin- og brennevinsleverandørenes forening var naturlig nok i mot forslaget, men vant ikke fram. Det samme gjaldt den fagpolitiske motstanden. LO, Legeforeningen og Actis (rusmiddelfeltets samarbeidsorgan)kom et felles utspill mot kvoteøkningen og kalte den en snikliberalisering, en svekkelse av Vinmonopolet og av de alkoholpolitiske virkemidlene. De pekte på at de økte kvotene vil øke presset fra EU for å avvikle hele vinmonopolordningen.  Etter Stortingets vedtak, kom også direktøren ved AS Vinmonopolet med sterk kritikk. Også han viste til vinmonopolordningen som alkoholpolitisk redskap, at de økte taxfree-kvotene ville svekke monopolordningen og bidra til økt alkoholforbruk. Han påpekte også at det bare var utenlandsreisende som ville nyte godt av kvoteøkningen. Hvis forslaget var ment å gi befolkningen billigere tilgang på alkohol, påpekte han at en mer demokratisk ordning ville være å senke alkoholavgiftene på innenlands salg.

Taxfree-salget til Vinmonopolet?

De som reiser til og fra utlandet gjennom Gardermoen eller andre norske flyplasser, kan ikke unngå å legge merke til de enorme taxfree-utsalgene ved avreise og ankomst (i Norge er det adgang til å kjøpe taxfree også ved ankomst).  I dag har det tyske selskapet Travel Retail mesteparten av taxfree-salget på norske flyplasser. I følge avisa Dagens Næringsliv hadde det tyske selskapet i forrige regnskapsår dobbelt så stort overskudd som AS Vinmonopolet.  Hvis regjeringens forslag om økt taxfree-kvote skulle ble vedtatt, vil dette trolig gi Vinmonopolet lavere inntekter, samtidig som staten i følge Finansdepartementets anslag, vil tape 100 millioner kroner i alkoholavgift årlig ved en slik økning.

Politikere fra Arbeiderpartiet og Kristelig folkeparti tar nå til orde for at regjeringen bør vurdere å gi As Vinmonopolet retten til å selge taxfree-varene, da dette vil gi inntekter til Avinor og styrke Vinmonopolet stilling.  De vurderer å legge fram et konkret forslag i Stortinget om at retten til å selge taxfree-varer bør overtas av AS Vinmonopolet.

Astrid Skretting, Statens institutt for rusmiddelforsking (SIRUS)

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint