Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Webbinarium om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

Negativ social kontroll

29 jan 2021

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrelaterat våld och tvingas avstå från sina grundläggande mänskliga rättigheter. I en ny rapport från Nordiska ministerrådet kartläggs ländernas förebyggande arbete, och en rad goda initiativ på både nationell och lokal nivå presenteras. Kartläggningen har blivit extra aktuell i och med pandemin, då många unga måste stanna hemma från skola, fritidsaktiviteter och arbete.

Vid webbinariet presenterar vi tre utvalda verksamheter från tre olika länder: Norge, Danmark och Sverige. Verksamheterna utmärker sig till exempel för goda metoder för tidig upptäckt, hot- och riskbedömning och samverkan mellan socialtjänst, skola och polis. Dessutom presenteras jämförelser mellan de nordiska ländernas arbete mot hedersförtryck.

Målgrupp

  • Sakkunniga som arbetar mot negativ social kontroll inom till exempel socialtjänst och rättsväsende
  • Yrkesverksamma och organisationer inom idéburen sektor
  • Tjänstemän och beslutsfattare inom kommuner, regioner och nationella myndigheter

Medverkande

Linn Iren Engemyr Knutsen, Prosjekt Frihet i Norge
Prosjekt Frihet är en undervisningsinsats som utvecklades i Grimstad kommun för att förebygga negativ social kontroll. Målgruppen är nyanlända flyktingar eller utrikesfödda som deltar i vuxenutbildningen, ungdomsskole eller videregående skole. IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) certifierar utbildarna som i dagsläget finns i 50 kommuner.

Annelise Murakami, RED rådgivning i Danmark
RED rådgivning är en landstäckande rådgivningsinsats som erbjuder stöd dygnet runt. Målgruppen är barn, unga och vuxna som lever med hedersrelaterade konflikter och professionella som arbetar med målgruppen. Verksamheten erbjuder stödsamtal, riskvärderingar, traumabehandling, psykologhjälp och familjerådgivning. Verksamheten är delvis finansierad av Udlændinge- og Integrationsminsteriet.

Dilek Baladiz, Origo i Sverige
Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Region Stockholm och Polismyndigheten. Här arbetar kuratorer, barnmorska och polis. Fokus ligger på unga, 13 till 26 år som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Origo stöttar också yrkesverksamma som möter unga som lever med hedersnormer genom att bland annat erbjuda konsultation och vägledning.

Kristin Marklund från Nordisk samverkan om integration, Nordens välfärdscenter

Moderator: Helena Lagercrantz, Nordregio

Anmäl dig här

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: