Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Søg støtte: Nordiske projekter om integration af flygtninge og indvandrere

Integration

26 apr 2023

Nordiska ministerrådet har afsat 2.000.000 DKK til finansiering af projekter i de nordiske lande Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island samt de tre selvstyrende områder Åland, Færøerne og Grønland.

Formål

Formålet med samarbejdsprogrammet er at understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

For at opnå det overordnede hovedmål indeholder det nye program blandt andet en række delmål:

  • Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration
  • Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund
  • Støtte igangværende integrationsarbejde i landene

Hvem kan ansøge

Kommunale, regionale og nationale myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner, samt NGO’er i de nordiske lande kan ansøge om midler til projektstøtte. Private virksomheder kan ikke være hovedansøger men kan inkluderes som projektpartner.

Ansøgningsbeløb

Der kan ansøges om beløb mellem 500.000 DKK og 1.000.000 DKK. Send ansøgan senest den 30. juni 2023.

Læs mere her om puljen

Kontakt: Anna-Maria Mosekilde, annmos@norden.org.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: