Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Pulje: Integration af flygtninge og indvandrere

Integration

14 nov 2022

De nordiske samarbejdsministre har i foråret 2016 besluttet, at det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere skal prioriteres højt. Dette er udmøntet i et samarbejdsprogram om integration af flygtninge og indvandrere.

Formålet med samarbejdsprogrammet er at understøtte de nordiske landes arbejde med integration ved at styrke det nordiske samarbejde om integration af flygtninge og indvandrere med fokus på erfaringsudveksling og udvikling af ny viden.

For at opnå det overordnede hovedmål indeholder det nye program blandt andet en række delmål:

  • Sprede og dele nordisk viden og erfaringer om integration
  • Bringe de instanser og aktører sammen, som i Norden arbejder med integration, herunder ministerier, styrelser, myndigheder, regioner, kommuner, praktikere, eksperter og civilsamfund
  • Støtte igangværende integrationsarbejde i landene

Hvem kan ansøge

Kommunale, regionale og nationale myndigheder, universiteter og forskningsinstitutioner, samt NGO’er i de nordiske lande kan ansøge om midler til projektstøtte. Private virksomheder kan ikke være hovedansøger men kan inkluderes som projektpartner.

Ansøgningsbeløb

NSK vedtog i september 2022 at afsætte et beløb på 1.200.000 DKK til integrationspuljen. Der kan ansøges om beløb mellem 500.000 DKK og 1.200.000 DKK.

Læs mere her om puljen


FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: