Når kommuner skal hjælpe kvindelige flygtninge med at åbne døren til arbejdsmarkedet, har det stor betydning, at sagsbehandleren møder kvinden med en tro på, at hun kan få et job. Dette er med til at motivere kvinden og styrke hendes egen tro på, at det vil lykkes. Det viser en kortlægning af ni kommuners indsats med at hjælpe kvindelige flygtninge i arbejde.

Rapporten bygger på interviews med ledelse og sagsbehandlere i de ni kommuner. Fælles for kommunerne er, at en stor del af deres nyankomne kvindelige flygtninge og familiesammenførte flygtninge enten er i arbejde eller i IGU-forløb.

Det fremgår af rapporten, at det er vigtigt at sætte tidligt ind, fordi kvinderne selv er mest motiverede i starten. Men det er samtidig vigtigt, at kommunen forklarer den enkelte kvinde, hvilke krav og forventninger der er til hende og det forløb, hun skal i gang med.

Derudover kan kommuner med fordel inddrage kvindens ægtefælle, da han eller hun spiller en vigtig rolle for kvindernes vej ind på det danske arbejdsmarked. Og så kan det være en god idé at undersøge, hvad der motiverer den enkelte kvinde. Det kan være den økonomiske gevinst, der kan være ved at arbejde, eller at det er positivt for børnenes opvækst, hvis begge deres forældre arbejder.

Rapporten beskæftiger sig også med andet end kommunens arbejde specifikt med kvinderne. Der er for eksempel gode råd til, hvordan kommunen mere generelt kan samarbejde med lokale virksomheder, og hvordan man håndterer udfordringer som kvindernes forståelse af, hvornår de er syge, og at graviditet ikke som udgangspunkt er en hindring for at arbejde.