Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

FILTRERA:

Nordens välfärdscenters personuppgiftshantering

De uppgifter du lämnar till Nordens välfärdscenter när du prenumererar på våra nyhetsbrev eller anmält dig till våra evenemang med nyhetsutskick används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och i övrigt ge dig god service. Uppgifterna kan samköras med andra register inom ramen för Nordens välfärdscenters verksamhet.

Nordens välfärdscenter i egenskap av personuppgiftsansvarig kommer inte att lämna ut dina uppgifter till tredje part.

Personuppgifterna kan utgöra underlag för våra kundanalyser samt statistik, för att ha möjlighet att förbättra våra tjänster.

Uppgifterna sparas dock inte längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Gallring av inaktiva e-postadresser sker.

Ditt godkännande av behandling av personuppgifter

Genom att du anger din e-postadress och prenumererar på nyhetsbrevet så godkänner du dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål genom avregistreringslänken som finns i varje utskick.

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade.

Personuppgiftsansvarig

Nordens välfärdscenter är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR