Alkoholens inverkan på supportervåld utreds

Publicerad 11 aug 2015

Ett dödsfall i samband med en match i Allsvenskan våren 2014 satte igång en diskussion om supportervåld i Sverige. I strategin för att minska våldet nämns förebyggande av alkohol och droger som en åtgärd. STAD utför som bäst promillemätningar på fotbollsarenor för att kartlägga alkoholens inverkan på supportervåld.

En ung fotbollssupporter misshandlades till döds i samband med en match mellan Helsingborg och Djurgården den 30 mars 2014. Dödsfallet blev startskottet för krav på att minska supportervåldet som redan länge funnits med i fotbollsvärlden. Regeringen utsåg en nationell samordnare för positiv supporterkultur och en strategi utarbetades. Förebyggande av alkohol och droger lyfts fram i strategin som ett viktigt sätt att minska supportervåldet.

STAD, Stockholm förbygger alkohol- och drogproblem, har inlett ett projekt om supportervåld där de ska kartlägga bruket av alkohol och dess koppling till våld. Utgående från resultaten ska de ordna utbildningar och genomföra förebyggande insatser där det behövs.

“Besökare blåser allt mellan noll och tre promille. Man kan väl säga att antingen blåser de väldigt högt eller noll – det finns få som lägger sig mitt emellan”

Erika Sjöblom, STAD

 

STAD har under 2015 börjat kartlägga behovet av åtgärder, vilket inte är ett litet arbete. Data om våldsbrott, akutvårdsbesök, serveringstillstånd och anmärkningar under tillsynsbesök inom en kilometers radie runt AIK:s, Hammarbys och Djurgårdens hemmaarenor ska samlas in – under tiden 2013 till 2017. Det blir en hel del data som ska analyseras.

Men har alkoholen en koppling till supportervåld? Det här är den första kartläggningen av sitt slag i Sverige så det är svårt att säga något konkret om förhållandet. Däremot finns det tecken här och där som tyder på att berusning under matcher anses vara problematiskt. Till exempel under Stockholmsderbyn säljs bara folköl på arenorna.

Promillemätningar på arenorna

STAD har under våren 2015 utfört promillemätningar på totalt 7 matcher i Allsvenskan. Alkoholmätningar kan lätt tolkas som kontrollåtgärder och missförstånd om mätningarnas syfte uppstod i början av projektet, men efter en tid kom STAD igång.

– Vi har bemötts positivt av klubbarna, trots att det var oroligt i början. Vi vill få reda på hur fulla folk är, eller inte är, på fotbollsmatcher. Det finns mycket tycke och tänkande om alkohol och fotboll och fotbollsklubbarna är också intresserade av att få reda på hur det står till, säger Erika Sjöblom, projektledare på STAD och ansvarig för supportervåldsprojektet.

Väl ute på arenorna har det gått bra, säger Sjöblom. Under mätningarna har var tredje person ombetts göra ett blåstest anonymt och frivilligt. Klubbarnas supporterkoordinatorer, så kallade Supporter liaison officers (SLO), har varit nyckelpersoner i att få kartläggningen att fortlöpa.

– De har varit jätteviktiga för oss. De har hjälpt med att nå ut med information till supporterföreningar om att våra mätningar inte är farliga, säger Sjöblom.

Supporterkoordinatorerna är anställda av fotbollsklubbarna och fungerar som en länk mellan klubbarna och supportergrupperna.

– Vi kommer att jobba med supportergrupperna via SLO:n. Vad vi redan ser är att det är mycket problem med bortasupportrar, som kanske har suttit på buss och druckit öl i fem timmar. Hur ska man agera då? I detta arbete är SLO:n jätteviktig, säger Sjöblom.

Materialet har ännu inte analyserats, men Sjöblom beskriver materialet så här långt som varierande.

– Besökare blåser allt mellan noll och tre promille. Man kan väl säga att antingen blåser de väldigt högt eller noll – det finns få som lägger sig mitt emellan, säger Sjöblom och påpekar att materialet skiljer sig också mellan matcherna.

– Vi kommer att behöva göra väldigt riktade interventioner anpassade till enskilda klubbar. Supporterkulturen ser olika ut då man ser på hela Sverige så det går inte använda samma åtgärd för alla klubbar, utan det är väldigt spretigt.

STAD fortsätter med promillemätningar efter sommaren.

Julius von Wright
Publicerad  12.8.2015

 

 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint