Kommunikaatiosuhteet

Pohjoismainen kommunikaatiosuhteiden verkosto

Kaikilla ihmisillä on oikeus saada äänensä kuuluviin. Näin määritellään YK:n yleissopimuksessa vammaisten henkilöiden oikeuksista ja lapsen oikeuksien sopimuksessa. Vammaiset henkilöt muodostavat haavoittuvan ryhmän, ja he ovat usein riippuvaisia muista voidakseen kommunikoida, vaikuttaa ja kehittyä ihmisinä. Kommunikaatiosuhteet-verkosto pyrkii mahdollistamaan ihmisten oikeuden kommunikoida omalla kommunikointitavallaan.

Ruotsin lapsiasiavaltuutetun mukaan tutkimukset osoittavat, että vammaiset lapset saavat äänensä kuuluviin muita lapsia vähemmän. Kommunikointioikeutta voidaan tarkastella useista näkökulmista, kuten etiikan, lainsäädännön, demokratian, pedagogiikan ja terveyden kannalta.

Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan kommunikointi on yksi elämänlaadun, osallistumisen ja terveyden arvostetuimmista osa-alueista. Oikeus kommunikoida ei kuitenkaan ole sama kuin mahdollisuus kommunikoida. Muiden henkilöiden voi olla vaikea tunnistaa ilmaisuja ja ymmärtää ne järkevänä kommunikointina.

Syntymästään kuurosokeiden henkilöiden kohtaamisessa suurin haaste on usein kommunikointi. Parhaiden kommunikointiedellytysten luomiseksi on lisättävä vastakkaisen osapuolen kykyä tunnistaa ilmaisut.

Kun muiden osaamisessa on puutteita, tärkeät ilmaisut jäävät helposti huomaamatta tai ne nähdään “käyttäytymisenä” ilman yhteyttä kontekstiin.

Kommunikaatiosuhteet-verkoston tavoitteita:

  • Korostetaan kuurosokeita pedagogisena esimerkkinä, koska ryhmä on hyvin moninainen. Kokemuksia ja strategioita voidaan hyödyntää myös muilla vammaisuuden alueilla, joilla ymmärtäminen on haaste.
  • Laaditaan videoanalyysin sisältäviä tapaustutkimuksia, jotka perustuvat Kommunikatiiviset suhteet -kirjan sisältöön ja malleihin. Tämän työskentelytavan avulla taitoja saadaan kehitettyä niin, että kommunikointiprosesseja ja suhteita on mahdollista kehittää kohdattaessa syntyjään kuurosokeita henkilöitä.
  • Videoanalyysi, joka korostaa kuurosokeiden kielellistä kehitystä.
  • Laaditaan materiaaleja sekä järjestetään konferensseja ja kursseja.
  • Inspiroidaan, motivoidaan ja levitetään tietoa kansallisissa verkostoissa, mikä puolestaan antaa pohjoismaiselle verkostolle tärkeän yhteyden käytäntöön. Syntyy molemminpuolista vaihtoa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: