Hakusana: Vammaisuus


Raportti -

Vammaiskysymykset

24 huhti 2024

Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robu [...]

Raportti -

Hyvinvointipolitiikka

23 elo 2023

Välfärdsteknologi i de nordiska länderna – en kartläggning av statliga satsningar

Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

23 touko 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

13 touko 2022

Grenseløse tegn? – Mobilitet og tegnspråk i Norden

Tegnspråklige med redusert hørsel opplever i dag grensehinder når de krysse nordiske landegrenser. Forskjeller i regelverk, pra [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

18 kesä 2021

Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the implementation of UNCRPD and Agenda 2030

No person with a disability shall be left behind. This report presents suggested indicators for monitoring the implementation of t [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

24 maalis 2021

Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

Personer med funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med övriga befolkningen och möter också större ut [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

4 helmi 2021

Se, lytte og inkludere – Deltakelse for barn og unge med funksjonsnedsettelser i Norden

Denne rapporten handler om den universelle retten alle barn og unge har til å delta, å si sin mening og bli hørt i alle saker s [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

12 maalis 2020

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

3 loka 2019

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2019

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor oavsett funktions [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

18 syys 2018

Politikk for likestilling for personer med funksjonsnedsettelser i Norden

Nordens velferdssenter4 (NVC) er en institusjon under Nordisk ministerråd. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet5 (Bufdir) har [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

30 tammi 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

6 huhti 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

12 tammi 2017

Diskrimineringsskydd och funktionshinder – en nordisk överblick

Det finns olika strategier för att öka förutsättningarna för personer med funktionsnedsättningar att delta i samhällslivet [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

12 joulu 2016

Levnadsförhållanden bland samer med funktionsnedsättning i Sverige

Denna rapport är den andra delrapporten i det nordiska projektet Samer med funktionsnedsättning. Det är också en slutrapport f [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

4 heinä 2016

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet i Nordiska ministerrådets verksamhet 2 – Uppföljning 2016

Det pågår ett intensivt och konstruktivt arbete med att förbättra tillgängligheten och stärka funktionshindersperspektivet i [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

31 touko 2016

The Nordic region for all

The Nordic countries, including the Faroe Islands, Greenland and Åland islands, want to work together as effectively as possible [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

20 helmi 2016

Meetings for all

Nordic co-operation consists primarily of a variety of large and small meetings. We create nordic added value at these meetings: w [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

26 helmi 2015

The right to a home of my own

The purpose of this inspirational brochure is to demonstrate how persons with intellectual disabilities in the Nordic countries ca [...]

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: