Nordiska modellens distanslösningar under EU-lupp

Hyvinvointipolitiikka, Hyvinvointiteknologia

2 huhti 2020

Det nordiska sättet sätt att jobba med digitala lösningar inom både vård och social omsorg väcker uppmärksamhet i övriga Europa. Delar av äldreomsorgen hanterar vi redan via digital teknik och en del vård av kroniker går att hantera på distans genom att sjukvården flyttar in i vårdtagarens hem. Nu riktar EU blicken mot det nordiska projektet Vård och omsorg på distans.

AAL (ageing well in the digital world) är EU-kommissionens verktyg för att förmedla välfärdsteknologi och programmet har en budget på  cirka sex miljarder kronor för europeiska projekt. I senaste numret av AAL:s nyhetsbrev intervjuas Bengt Andersson, projektledare vid Nordens välfärdscenter. Han är med och leder projektet Vård och omsorg inom distans. Rubriken för artikeln är The Nordic success in remote health technologies.

Kan lösa framtidens utmaningar

Januari 2020 presenterade projektet en engelsk edition av publikationen Vård och omsorg på distans: Healthcare and care through distance spanning solutions. Den innehåller betydelsefulla och redan implementerade digitala lösningar inom vård och omsorg i våra fem nordiska länder. Det handlar om lösningar som gör stor skillnad för många människor runt om i Norden. Alla 27 miljoner invånare i Norden kommer på något sätt i kontakt med någon av dessa lösningar någon gång. Antingen berör det dem själva, deras anhöriga eller andra i deras närhet.

– Vi pratar om digitala tjänster som skulle kunna lösa framtidens utmaningar inom vård och omsorg. Tekniken finns redan. Det handlar bara om att implementera, säger Bengt Andersson.

Ett av AAL:s fokus är att de olika digitala välfärdslösningar som finns på olika platser runt om i Norden kommer alla människor som bor där till del. Det behövs inga särskilda försäkringar eller andra speciella förutsättningar för att en person ska kunna få hjälp och stöd.

Välfärd lika för alla

– I Norden har vi en skattefinansierad välfärd och det är individens behov som styr vem som får vilka insatser. Det gäller lika för alla. I många länder saknas detta, säger Bengt Andersson.

Den nordiska modellen utsätts för påfrestningar av inte minst demografiutvecklingen med en allt större andel åldrande befolkning. Och det är här digital teknik och distanslösningar blir intressanta.

– Vi har kommit långt med utvecklingen i Norden. Det finns fortfarande mycket kvar att lösa. En sak är exempelvis att brukarna är öppna för den här typen av lösningar medan det kan vara svårare att övertyga personal att använda digital teknik, säger Bengt Andersson.

Läs artikeln The Nordic success in remote health technologies

 

FacebookXLinkedInEmailPrint

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: