Tietoja julkaisusta

Vammaisten henkilöiden yksilöllinen tuki ja palvelut – malleja Pohjoismaissa

Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus
© lokakuu 2021
Projektipäällikkö: Lars Lindberg
Kirjailija: Lars Lindberg
Kansikuva: iStock
Vastaava julkaisija: Eva Franzén
ISBN: 978-91-88213-85-3
https://doi.org/10.52746/DCIY2946

Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Pohjoismainen hyvinvointikeskus on Pohjoismaiden ministerineuvoston sosiaali- ja terveyssektorin alainen laitos. Tehtävämme on olla mukana edistämässä hyvinvointi-alan kehitystä Pohjoismaissa. Tuotamme ajankohtaista tietoa, jonka pohjalta ehdotamme sekä poliittisia että käytännöllisiä parannuksia.
Nordens välfärdscenter (päätoimisto)
Box 1073, SE-101 39 Stockholm
Käyntiosoite: Slupskjulsvägen 30
Puhelin: +46 8 545 536 00
info@nordicwelfare.org
Pohjoismainen hyvinvointikeskus
c/o Folkhälsan
Topeliuksenkatu 20
FI-00250 Helsinki
Puhelin: +358 20 741 08 80
info@nordicwelfare.org
Lataa julkaisu osoitteesta
www.nordicwelfare.org/publikationer
Julkaisu on yhteistyö Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30
FI-00271 Helsinki
Käyntiosoite: Mannerheimintie 166, Helsinki
https://thl.fi/fi/