Skapa åldersvänliga städer i Norden – se konferensen här

Welfare policy

17 Oct 2018

Vi lever allt längre i Norden och de äldre blir fler och fler. Det är positivt men innebär också stora utmaningar. Hur dessa ska tacklas diskuterades under konferensen Skapa åldersvänliga städer i Norden.

Vid konferensen medverkade Världshälsoorganisationen (WHO), samt politiker, forskare, experter, kommuner och organisationer från hela Norden. Se de båda konferensdagarna här under, eller på vår YouTube-kanal.

Här kan du hämta hem talarnas presentationer.

Dag 1

 

Dag 2

 

Skapa åldersvänliga städer i Norden arrangerades av Nordens välfärdscenter på uppdrag av Nordiska ministerrådet och i nära samarbete med det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Läs mer om åldersvänliga städer i publikationen En bättre plats att åldras på.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Follow us on social media: