Verkon kannabiskeskusteluissa perustellut argumentit jäävät tunteiden jalkoihin

Huumeet

Artikkelin on kirjoittanut tutkija, popNAD:in toimeksiannosta
Julkaistu 11 elo 2021

Syksyllä 2019 Suomessa käytiin vilkasta keskustelua kannabiksen laillisesta asemasta. Tuoreessa tutkimuksessa analysoidaan aihetta koskevien verkkokeskustelujen argumentointia. Keskustelut ovat usein varsin tunnepitoisia ja mielipiteiden perustelut puutteellisia. Yhteiskunnallista ilmapiiriä tulisi pyrkiä muokkaamaan sellaiseksi, että huumepolitiikasta pystyttäisiin keskustelemaan neutraalimmin.

Monet maat ovat viime vuosina muuttaneet huumelainsäädäntöään liberaalimpaan suuntaan. Myös Suomessa useat asiantuntijat ovat kannustaneet muutoksiin, mutta tämä ei ole johtanut konkreettisiin toimiin. Lokakuussa 2019 kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi kuitenkin keräsi eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta ja käynnisti vilkkaan huumepoliittisen keskustelun.

Tuoreessa tutkimuksessamme Argumentation in anonymous online discussions about decriminalising cannabis use analysoimme verkkokeskusteluja kannabisaloitteesta. Pureudumme keskustelujen kieleen ja etenkin argumentointiin eli siihen, miten esitettyjä väitteitä perustellaan.

Tutkimusaineisto on peräisin Ylilauta-foorumilta, jossa keskustelu on usein kärkevää ja paikoin epäasiallistakin. Anonyymien keskustelujen sensuroimaton ilmapiiri voi kuitenkin tuoda esille näkemyksiä, joita omalla nimellä ja naamalla ei uskalleta sanoa. Niinpä tällaisten keskustelujen tarkastelu voi tuoda lisävaloa siihen, millaisista syistä kansalaiset kannattavat tai vastustavat rangaistavuuden poistamista.

“Nistit ja juntit”

Ylilaudan kannabiskeskusteluissa keskustelijat jakautuvat voimakkaasti kahteen leiriin, rangaistavuuden poistamisen kannattajiin ja vastustajiin. Varsin huomattava osa viesteistä on kärkeviä ja tunnepitoisia. Paikoitellen niissä on jopa vihapuheen piirteitä.

Keskusteluissa esitettyjä näkemyksiä ei usein juurikaan perustella tai niiden tukena käytetään virheellisinä pidettyjä argumentaatiotekniikoita. Tavallista on esimerkiksi kyseenalaistaa itse väitteen sijaan sen esittäjän uskottavuus. Rangaistavuuden poistamisen kannattajia leimataan toistuvasti huumeidenkäyttäjiksi nimityksellä nisti. Vastustajia taas kutsutaan halventavaan sävyyn muun muassa lampaiksi, junteiksi ja persuiksi.

Keskusteluissa esiintyy toki myös asiallista argumentointia. Monissa viesteissä viitataan asiantuntijaorganisaatioiden, kuten YK:n, WHO:n tai THL:n esittämiin näkemyksiin. Varsin yleistä on myös kannabiksen ja alkoholin vertailu toisiinsa. Kannabiksen rangaistavuuden poistamista perustellaan sillä, että alkoholinkin käyttö sallitaan merkittävistä yksilöille ja yhteiskunnalle koituvista haitoista huolimatta. Toisaalta osa keskustelijoista olisi valmis kiristämään nykyistä alkoholilainsäädäntöä, mikäli kannabiksen ja alkoholin erilainen kohtelu nähdään perusteettomana.

Kohti asiallisempaa päihdekeskustelua

Mistä ilmaisun tunnepitoisuus ja perustelujen puutteellisuus voisivat johtua? Ne ovat yleisiä ongelmia verkkokeskusteluissa, etenkin Ylilaudalla. Toisaalta myös puheenaiheella on merkittävä vaikutus keskustelujen luonteeseen. Huumeet herättävät kansalaisissa voimakkaita tunteita, vaikka niistä tiedetään usein melko vähän.

Tutkittuja kannabiskeskusteluja ei voi pitää erityisen hedelmällisinä. Pitäisi pyrkiä rakentamaan yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa päihdepolitiikasta voitaisiin keskustella neutraalimmin ja asiallisemmin. Tässä työssä medialla voisi olla keskeinen rooli. Nykyisin huumeita käsitellään mediassa lähinnä rikollisuuden ja vakavien riippuvuuksien näkökulmasta, mikä luo huumeista kenties perusteettoman yksipuolisen uhkakuvan. Saattaisi olla tarpeen tuoda enemmän esille, että monet käyttävät kannabista satunnaisesti ilman merkittäviä haittavaikutuksia.

Lasse Hämäläinen
Tutkijatohtori, Tampereen yliopisto

Emmi Lahti
Apurahatutkija, Helsingin yliopisto

 

FacebookXLinkedInEmailPrint