• Alkoholiteollisuus onnistui mainontalobbauksessa Suomessa

  Uuden tutkimuksen mukaan kansainvälinen alkoholiteollisuus pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon alkoholisääntelyn torjumiseksi. Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 alkoholisääntely on heikentynyt ja kansainvälinen alkoholiteollisuus on pyrkinyt entistä aktiivisemmin Suomen markkinoille. Teollisuus onnistui vesittämään alkoholin mielikuvamainonnan kiellon aggressiivisen lobbauksen avulla.

  Läs mer
 • Alkoholskadade barn mår dåligt i vuxen ålder

  Barn vars mammor dricker alkohol under graviditeten kan födas med hjärnskador som till exempel kan ge svårigheter i skolan och med kompisar. Senare när barnen blir vuxna kan de tidigt grundlagda problemen få konsekvenser för hur de mår och deras möjligheter att leva ett självständigt liv, visar en studie vid Göteborgs universitet.

  Läs mer

Berusningsnivån på svenska studentfester är hög

En färsk undersökning som genomfördes på studentfester i fyra städer i Sverige visar att många studenter dricker sig berusade. Andelen studenter med självrapporterat riskbruk av alkohol var 74 procent.

Läs mer

Studie: Begreppet blandmissbrukare behöver nyanseras

En ny studie ger ökad kunskap om blandbruk och graviditet i en nordisk kontext. I studien ingår 119 kvinnor som tvångsvårdades för sitt missbruk under graviditeten. Det stora flertalet använde mer än en drog och faller därför utanför den typiska målgruppsbeskrivningen som ligger till grund för riktlinjer och vårdinsatser.

Läs mer

Hyvinvointiteknologia muuttaa päihdetyöntekijöiden työtä

Erilaiset uutta teknologiaa hyödyntävät päihdetyön muodot ovat viimevuosina lisääntyneet. Suomalaisille päihdetyöntekijöille tehty kysely osoittaa, että päihdetyöntekijöiden keskuudessa on myös innostusta uuden teknologian käyttöönottoon, mutta avainasemassa on työntekijöiden luottamus omiin kykyihin oppia uuden teknologian käyttö.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • jun
  2017
  13

  Grönland: Kritik mot ny alkohollag

  Förslaget till ny alkohollag på Grönland stöter på kritik. Bland annat anser en del att förslaget att förbjuda alkoholreklam inte är berättigat då det fortfarande skulle vara lagligt att ha rekl [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet