References

Greenhalgh (2017) Non-adoption, Abandonment, Scaleup, Spread and Sustainability framework (https://www.jmir.org/2017/11/e367/  
Huntley et al. (2022) Is case management effective in reducing the risk of unplanned hospital admissions for older people? A systematic review and meta-analysis https://academic.oup.com/fampra/article/30/3/266/506451
Røiseland, & Vabo, S. I. (2016). Styring og samstyring: governance på norsk (2. utg., p. 182). Fagbokforl
Vik, E., & Hjelseth, A. (2022). Integrasjon av helsetjenester: åtte teser om samhandling i en funksjonelt differensiert helsetjeneste. Tidsskrift for samfunnsforskning, 63(2), 122-140 https://www.idunn.no/doi/pdf/10.18261/tfs.63.2.3