Anaboliset steroidit ovat kansanterveysongelma

Doping

Dominic Sagoe,  Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen, Norja (Käännös: Pirkko Hautamäki)
Julkaistu 10 kesä 2015

Pohjoismaiden olisi syytä nähdä anabolis-androgeenisten steroidien käyttö kansanterveysongelmana, sanoo Bergenin yliopiston tutkija Dominic Sagoe. Hänen uusi tutkimuksensa osoittaa, että 2,1 % Pohjoismaiden asukkaista on kokeillut anabolisia steroideja ainakin kerran.

Erilaisia valmisteita on käytetty jo pitkään urheilusuoritusten tai ulkomuodon kohentamiseksi. Tällaisiin valmisteisiin kuuluvat myös anabolis-androgeeniset steroidit (AAS), jotka ovat testosteronin synteettisiä johdannaisia. AAS-valmisteilla on kaksi päävaikutusta: ne lisäävät lihasvoimaa ja niiden androgeeninen (miestyyppinen) vaikutus aiheuttaa esimerkiksi äänen madaltumista ja kiihdyttää kasvojen alueen karvoitusta.

Anabolis-androgeeniset steroidit lisäävät solun proteiinituotantoa, mikä vähentää kehon rasvakertymää ja lisää lihasvoimaa. Anabolisia steroideja käytetään joissain tapauksissa terveydenhoidossa, mm. parantamaan HIV/AIDS-potilaiden ruokahalua tai lihaskasvua.

Käyttö on levinnyt urheilun maailmasta myös muualle

Vielä 1960- ja 1970-luvuilla anabolisia steroideja käyttivät lähinnä huippu-urheilijat ja kehonrakentajat, jotka halusivat suuremmat lihakset ja parempia urheilutuloksia. Viimeisten 30–40 vuoden aikana anabolisten steroidien käyttö on levinnyt urheilun maailmasta myös muualle. Tämän osoittaa Nordic Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä julkaistu tutkimus: 2,1 % Pohjoismaiden asukkaista on käyttänyt anabolisia steroideja ainakin kerran. Suurin käyttäjäosuus on Ruotsissa, ja seuraavina tulevat Norja, Suomi, Islanti ja Tanska. Anabolisten steroidien käyttöä esiintyy merkillepantavissa määrin urheilijoilla, muiden huumeiden käyttäjillä tai niillä joilla on rikollinen menneisyys.

Aiemmassa tutkimuksessa on selvitetty, että 3,3 % maailman väestöstä on käyttänyt anabolisia steroideja ainakin kerran (6,4 % miehistä ja 1,6 % naisista). Käyttö on yleisintä Lähi-idässä ja seuraavaksi yleisintä Etelä-Amerikassa ja Euroopassa.

Miksi anabolisia steroideja käytetään?

Urheilijat käyttävät anabolisia steroideja suoritustensa parantamiseksi, mutta ammattiurheilijoiden lisäksi käyttäjien joukossa on myös kuntoliikkujia.

Anabolisten steroidien käyttö ei myöskään rajoitu vain urheiluyhteyksiin, sillä AAS-valmisteita käytetään myös työelämässä: mm. poliisit, sotilaat ja ovimiehet pyrkivät siten kasvattamaan lihasvoimaansa. Anabolisten steroidien ja aggressiivisen käyttäytymisen sekä rikollisuuden yhteys on osoitettu myös useissa ruotsalaisissa väestö- ja vankilatutkimuksissa.

Täydellisen kehon ihanne on toinen merkittävä käytön syy. Eri mediat pursuavat kuvia ihannemiehistä ja -naisista, ja tällaisessa maailmassa anaboliset steroidit ovat helppo tapa fyysisesti ja seksuaalisesti haluttavan ulkomuodon saavuttamiseksi. Anabolisten valmisteiden käytön takana voi olla myös psyykkisiä syitä. Jotkut käyttävät valmisteita itseluottamuksen ja keskittymiskyvyn parantamiseksi tai esimerkiksi masennuksen torjumiseksi.

Valmisteiden haittavaikutukset

Vaikka osa käyttäjistä pitää AAS-valmisteiden vaikutuksia myönteisinä, pitkäaikaisesta käytöstä voi seurata monia haittavaikutuksia. Niitä ovat mm. korkea verenpaine, sydänvaivat, iho-ongelmat, maksavauriot ja nuorilla luuston kasvuhäiriöt. Puhtaiden ruiskujen puute voi aiheuttaa tartuntariskejä, kuten HIV-infektion tai hepatiitin.

Käyttäjät voivat muuttua väkivaltaisiksi tai aggressiivisiksi ja tulla riippuvaisiksi näistä valmisteista. Ongelmia voi syntyä myös silloin, kun anabolisia steroideja yhdistetään muihin valmisteisiin, kuten alkoholiin, kasvuhormoneihin, efedriiniin, kokaiiniin tai nesteenpoistolääkkeisiin.

Anabolis-androgeeniset valmisteet vaikuttavat eri tavoin naisiin ja miehiin. Miehillä vaikutuksia ovat mm. siittiökato, kivesten surkastuminen, hedelmättömyys ja rintojen kasvu. Naisilla AAS-valmisteiden käyttö voi johtaa äänen madaltumiseen, rintojen pienenemiseen, kasvojen karvoituksen lisääntymiseen, kuukautishäiriöihin ja klitoriksen suurenemiseen.

Sekä toivotut että epätoivotut vaikutukset riippuvat annostuskoosta. Pitkäaikaisesta käytöstä on suuremmat vaikutukset, mutta samalla kasvaa haittavaikutusten riski.

Miten anabolisia steroideja on pyritty rajoittamaan?

Anabolisia steroideja koskeva lainsäädäntö on lisääntynyt 1990-luvulta lähtien, ja eri urheiluliitot ovat kieltäneet niiden käytön urheilijoilta. Anaboliset steroidit on kielletty tai ne ovat vahvasti säädeltyjä mm. Yhdysvalloissa, Britanniassa, Australiassa, Argentiinassa, Brasiliassa, Portugalissa, Saudi-Arabiassa ja monissa muissa maissa.

Ruotsissa hyväksyttiin tietyt dopingaineet kieltävä laki vuonna 1991, ja Norjassa ulotettiin lääkeaineita koskeva laki myös dopingaineisiin vuonna 2013. Muissa Pohjoismaissa harkitaan vastaavien lakien säätämistä tai jo olemassa olevien lakien tiukentamista.

Sekä Pohjoismaiden että muiden maiden on panostettava anabolisten steroidien käytön vastaiseen työhön, sillä se auttaa vähentämään käyttäjiin ja Pohjoismaiden kansanterveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia. Selvää on, että AAS-valmisteiden helppo saatavuus internetissä edellyttää tehokkaampia toimia ongelman torjumiseksi.

 

 

FacebookXLinkedInEmailPrint