Nyckelord: Skola


Barn & unga

14 maj 2024

New report will analyse Nordic pupils’ councils during the pandemic

What can we learn from pupil’s councils and youth participation during the pandemic? Researchers from the University of Iceland have start [...]

Barn & unga

8 jun 2023

Young people were deprived of essential parts of their youth  

“Young people have missed many important transition rites such as graduations, dances, or other celebrations such as festivals and concert [...]

Folkhälsa

14 apr 2021

New report: School achievement and health development in the Nordic countries

Education plays a particularly important role in explaining health outcomes in the Nordic countries. Our new report aims to highlight knowle [...]

Folkhälsa

14 nov 2019

Isländska och finländska unga känner mest press av skolarbete i Norden

Unga i Finland och på Island upplever mest stress på grund av skolarbete jämfört med unga i alla nordiska länder. Skolstressen är mer [...]

Funktionshinder

11 jun 2019

Ingen ska lämnas efter – temat för nordiska FN-möten

I veckan pågår ett antal viktiga möten i FN:s högkvarter i New York. Syftet är att främja rättigheter för personer med funktionsneds [...]

Folkhälsa

7 maj 2019

”Traditionell undervisning ökar jämlikhet”

I Norden är hälsa i högre utsträckning kopplat till utbildningsnivå än till inkomst. Studier visar nu att den progressiva pedagogiken [...]

Folkhälsa

4 mar 2019

Skolan kan stärka skolelevers positiva hälsa

Det går att stärka skolelevers positiva hälsa. På många håll i Norden jobbar skolor hälsofrämjande med att fokusera på att stärka [...]

Välfärdspolitik

5 okt 2017

Så kan man minska skolavhopp

Unga som inte slutför sin utbildning är ett stort problem i Norden och Europa. De som avbryter sin utbildning riskerar att ställas helt u [...]

Folkhälsa

28 jun 2017

Utmaningar med skolavhopp prioriterat arbete i Norden

För unga i Norden som står utan gymnasie- och yrkesutbildning är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. Mellan 9-12 procent unga [...]

Välfärdspolitik

12 sep 2016

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar

Unga med psykisk ohälsa får inte den hjälp de behöver på grund av bristande samarbeten mellan olika myndigheter. Det visar en ny rappor [...]

Arbetsinkludering

8 mar 2016

Rapport om ungas psykiska ohälsa i Norden

I den här rapporten presenterar vi verkningsfulla verksamheter från samtliga nordiska länder för unga med psykisk ohälsa. Elva insatser [...]

Arbetsinkludering

10 dec 2015

Statistik om unga svenskars levnadsvillkor

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige i dag. Här kan man bland annat se hur levnadsvillk [...]

Arbetsinkludering

28 maj 2015

Rapport om skolelevers psykiska hälsa

Rapporten Skolelevers psykiska hälsa visar sambandet mellan skolmiljö och de ungas psykiska hälsa genom resultat från olika studier inom [...]

Arbetsinkludering

17 apr 2015

Internationell konferens om ungas utanförskap

Under den internationella konferensen Journal of Youth Studies Conference 2015 i Köpenhamn mellan 30 mars–1 april möttes ca 400 ungdomsf [...]

Välfärdspolitik

10 apr 2015

Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

I rapporten "Barn kan inte vänta" har Nordens välfärdscenter sammanställt resultat från forskning kring barn i fosterhem med inriktning [...]

Arbetsinkludering

24 feb 2015

Stort samarbete för att få unga in i arbetslivet

Nordens välfärdscenter ingår från och med 2015 i Temagruppen Unga i arbetslivets styrgrupp. Tillväxtverket och Kronofogden är ytterlig [...]

Arbetsinkludering

4 jul 2014

Arbetsmiljön- den glömda pusselbiten i skoldebatten

Att det finns ett samband mellan god arbetsmiljön och hur arbetstagarna presterar på jobbet är det få som ifrågasätter. Men när det g [...]

Följ oss på sociala medier: