Nyckelord: Samer


Äldre

9 apr 2021

Öppenhet om demens – film ur ett samiskt perspektiv

Olika grupper förhåller sig olika till demenssjukdomar. Den samiska befolkningen har sina kulturella begrepp och uppfattningar om demens. [...]

Demens

8 mar 2021

Urfolk och rättssäkra demensbedömningar

Ett felaktigt svar på en demensutredning kan betyda att en individ mister rätten till vissa mediciner eller behandlingar. Det kan också i [...]

Folkhälsa

1 okt 2018

Bryter tystnadskultur om hälsa hos Nordens urfolk

Det finns i princip ingen forskning eller samlad kunskap om hur samer och inuiter med demens i Norden har det. I urfolkskulturer kan det var [...]

Funktionshinder

2 nov 2017

Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden. Följden blir att samer med funktion [...]

Funktionshinder

18 maj 2017

Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsn [...]

Funktionshinder

11 mar 2014

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

Nordens välfärdscenter har på upp­drag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situat [...]

Följ oss på sociala medier: