Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Psykisk hälsa


Rapport -

Integration

1 apr 2020

Mental health and well-being of unaccompanied minors: A Nordic overview

Research and evaluation of specific interventions to support mental health among unaccompanied minors is sorely needed, according [...]

Rapport -

Folkhälsa

25 nov 2019

Policy briefs to increase equality in health

This report contains three policy briefs on interventions that aim to increase equality in health. The policy briefs highlights su [...]

Rapport -

Folkhälsa

4 mar 2019

Adolescent Health in the Nordic Region – Health promotion in school settings

Positive health can be boosted among school students. In many parts of the Nordic region schools are implementing health promotion [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 feb 2017

Ungas psykiska hälsa på Färöarna

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

16 jan 2017

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Sverige

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Åland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Island

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Danmark

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Finland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Norge

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

12 jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Grönland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 aug 2016

When someone has to take charge

The theme of the study is young people in vulnerable situations in terms of education, work, participation and mental ill-health. [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 jun 2016

Relationship between young people and welfare services

This report is the result of a collaboration between the Finnish Youth Research Society (FYRS) and the Nordic Centre for Welfare a [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 mar 2016

Creating participation for youth with mental health problems

This report is an investigation of how different Nordic welfare services in Denmark and Sweden in cooperation across sectors creat [...]

Rapport -

Folkhälsa

18 mar 2016

Når noen må ta regien – Om unge med psykiske helseproblemer: utfordringer, tiltak og samhandling på Island, Færøyene og i Norge

Rapporten bygger på kvalitative intervjustudier gjennomført på Island, Færøyene og i Norge, rundt unge som befinner seg i så [...]

Rapport -

Folkhälsa

8 mar 2016

In Focus – Mental Health among Young People

The growing level of mental ill health among young people is one of the greatest challenges facing public health in our Nordic soc [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

23 sep 2015

Vi arbetar med unga i Norden

En kartläggning av institutioner, myndigheter och organisationer med fokus på psykisk hälsa, arbete och studier i Norden. [...]

Rapport -

Folkhälsa

19 maj 2015

Skolelevers psykiska hälsa

Nordens välfärdscenters projekt Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning sätter fokus på unga nordbor mellan 16 o [...]

Rapport -

Funktionshinder

14 maj 2013

For det som vokser. Unge, psykisk uhelse og tidlig uførepensjonering i Norden

I løpet av de senere år har det i de nordiske landene skjedd en økning i psykiske diagnoser blant unge som uføretrygdes. Det e [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Mental health for families with a child with disabilities

This report tries to answer the question: "How do you find out what is needed to improve conditions for families with a child with [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR