Nyckelord: Missbruk


Välfärdspolitik

11 jan 2023

Brukarinflytande i Norden är ett brokigt fält med stora utvecklingsmöjligheter

De nordiska länderna är överens om att ökat brukarinflytande behövs. En ny kunskapssammanställning visar att länderna tar sig an utma [...]

Folkhälsa

12 jun 2017

Goda exempel på lokal missbruksvård i Norden

Trots att substitutionsvården varierar stort i de nordiska länderna finns ett gemensamt problem: många klienter avbryter vården. En stor [...]

Folkhälsa

8 jun 2017

Publikation vill bidra till mer välskrivna forskningstexter

Tredje upplagan av Publishing Addiction Science har publicerats. Publikationens syfte är bland annat att få mera välskrivna forskningspub [...]

Folkhälsa

29 mar 2017

Patienter i substitutionsvård lever längre

Två nya norska studier som har publicerats i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs visar att patienter i substit [...]

Folkhälsa

10 jan 2017

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldringars drickande. Vårdarna efterlyser också et [...]

Folkhälsa

23 nov 2016

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna

Psykisk hälsa, cannabis, tobak och förändrade dryckesvanor är teman som lyftes fram då en ny nordisk folkhälsoarena höll sitt första [...]

Folkhälsa

22 sep 2016

Dolda alkoholproblem måste uppmärksammas på sjukhus

Norsk forskning visar att bara en femtedel av de alkoholrelaterade problemen uppmärksammas inom social- eller hälsovården. Stavanger univ [...]

Folkhälsa

7 sep 2016

Droganvändare värda både skadereduktion och drogfrihet

- Att minska skadorna som droganvändning medför och samtidigt arbeta för drogfrihet bör inte utesluta varandra inom missbruksvården. I [...]

Folkhälsa

10 aug 2016

En lyckad upphandling förutsätter samverkan med brukare och klienter

Nordens välfärdscenters nya rapport Upphandling av missbruksvård i Norden utreder styrning, praxis och erfarenheter gällande upphandling [...]

Folkhälsa

1 aug 2016

NAD: Var fjärde 15–16-åring har testat e-cigaretter i Sverige

Var fjärde 15-16-åring i Sverige har prövat e-cigaretter enligt en ny undersökning i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alco [...]

Folkhälsa

23 maj 2016

”Åland är ett alkoholtillåtande samhälle”

Det skrivs oerhört lite om vilka negativa konsekvenser taxfreeförsäljningen har på Åland, enligt frilansjournalisten Astrid Olhagen, so [...]

Folkhälsa

28 apr 2016

UNGASS 2016: ”Mindre krig mot narkotika, mer mänskliga rättigheter”

FN arrangerade en specialsession om den globala narkotikasituationen (UNGASS 2016) i New York under våren. Nordens välfärdscenters verksa [...]

Folkhälsa

4 dec 2015

Svårt att ta upp alkoholvanor bland patienter

Att uppmärksamma andras riskfyllda alkoholbruk är inte alltid så lätt. Alkohol omgärdas av ett starkt stigma och kan vara känsligt att [...]

Välfärdspolitik

10 apr 2015

Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

I rapporten "Barn kan inte vänta" har Nordens välfärdscenter sammanställt resultat från forskning kring barn i fosterhem med inriktning [...]

Folkhälsa

19 maj 2014

Arbete som bakgrundsfaktor i underhållsbehandling

Sannolikheten för individer som arbetar och har ett opiatberoende att medicinera sitt missbruk med ordinerat metadon eller buprenorfin är [...]

Folkhälsa

11 apr 2014

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökn [...]

Folkhälsa

8 apr 2014

Forskning om hur omgivningen påverkas av andras alkoholbruk

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns de [...]

Följ oss på sociala medier: