Nyckelord: Hälsa


Äldre

20 jun 2023

Dagverksamhet bra prevention för människor med tidig alzheimerdiagnos

Han beslutade sig för att acceptera sin alzheimerdiagnos och inte gråta över det han inte kunde påverka. På den isländska öppna dagve [...]

Folkhälsa

7 feb 2023

Remote therapy a solution during Covid-19 for people with deafblindness

Even in normal situations, people with deafblindness constitute a vulnerable group that experience a lot of isolation – and the pandemic h [...]

Äldre

11 jan 2023

Mer heterogent perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande behövs

Vad vet vi om äldre vuxnas levnadsvillkor och möjligheter att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Norden? Hur påverkar kön, utbildnin [...]

Folkhälsa

14 apr 2021

New report: School achievement and health development in the Nordic countries

Education plays a particularly important role in explaining health outcomes in the Nordic countries. Our new report aims to highlight knowle [...]

Demens

8 mar 2021

Urfolk och rättssäkra demensbedömningar

Ett felaktigt svar på en demensutredning kan betyda att en individ mister rätten till vissa mediciner eller behandlingar. Det kan också i [...]

Folkhälsa

20 dec 2019

Nordens välfärdscenter firar 10 år i välfärdens tjänst

I år fyller Nordens välfärdscenter, Nordiska ministerrådets institution inom social- och hälsosektorn, 10 år. - Vårt arbete går ut p [...]

Folkhälsa

25 nov 2019

Policy briefs to increase equal health in the Nordic countries

Our new report contains three policy briefs on interventions that aim to increase equality in health. The policy briefs highlights supportin [...]

Folkhälsa

5 dec 2018

Filmer från konferensen Health Equity in the Nordic Region

De socioekonomiska skillnaderna i hälsa har ökat mer i de nordiska länderna än i andra delar av västra och södra Europa. Vad är förk [...]

Folkhälsa

21 nov 2018

”Ensamhet gör människor sjuka”

Ensamhet bland äldre förkortar livet. Därför är tiden nu mogen att rikta fokus mot ensamhet på samma sätt som man tidigare riktat fok [...]

Folkhälsa

11 okt 2018

”Viktstigmatisering är en socialt accepterad form av diskriminering”

Antalet barn med övervikt eller fetma har ökat och utgör nu 20 procent av 5-åriga barn i många europeiska länder, däribland Norden. V [...]

Folkhälsa

8 feb 2018

Nordborna lever allt längre men ojämlikheten i hälsa ökar

Livslängden bland nordborna fortsätter att öka men det gör också ojämlikheterna i hälsa och välfärd. Det visar årets upplaga av pu [...]

Folkhälsa

21 dec 2017

Den nordiska paradoxen i nytt ljus

Den nordiska välfärdsmodellen är starkt kopplad till jämlikhet. Att hälsan är mer ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper i [...]

Folkhälsa

2 okt 2017

Hur motarbeta de växande hälsoklyftorna i Norden?

Trots en aktiv välfärdspolitik växer ojämlikheten i hälsa i de nordiska länderna, mer än i till exempel Spanien och Italien. Exakt vi [...]

Folkhälsa

27 sep 2017

Alkoholens skador på andra

Vilka alkoholrelaterade skador uppstår på närstående, vänner och obekanta då någon dricker? Hurdana risker medför föräldrars missb [...]

Folkhälsa

15 mar 2017

Nordisk konferens om spelpolitik ordnas i Helsingfors

Den första nordiska spelpolitiska konferensen ”The 1st Gambling Policy Conference: Global Prospects, Nordic Perspectives” arrangeras i [...]

Välfärdspolitik

28 feb 2017

Kontroll av konkurrensen, inte bolagisering, för god vård

Frågan om hur de skattefinansierade social- och hälsovårdstjänsterna ska styras är akut i Finland. Kunskap om hur de andra nordiska lä [...]

Folkhälsa

10 jan 2017

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldringars drickande. Vårdarna efterlyser också et [...]

Folkhälsa

23 nov 2016

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna

Psykisk hälsa, cannabis, tobak och förändrade dryckesvanor är teman som lyftes fram då en ny nordisk folkhälsoarena höll sitt första [...]

Folkhälsa

22 sep 2016

Dolda alkoholproblem måste uppmärksammas på sjukhus

Norsk forskning visar att bara en femtedel av de alkoholrelaterade problemen uppmärksammas inom social- eller hälsovården. Stavanger univ [...]

Folkhälsa

1 aug 2016

NAD: Var fjärde 15–16-åring har testat e-cigaretter i Sverige

Var fjärde 15-16-åring i Sverige har prövat e-cigaretter enligt en ny undersökning i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alco [...]

Välfärdspolitik

6 jul 2016

Lär om demens genom goda grannexempel

– Rikspolitiker måste våga ge landstings- och kommunpolitiker direktiv att förbättra demensvården genom att lära av lokala och nordi [...]

Arbetsinkludering

6 jul 2016

Ungas hälsa viktig nordisk folkhälsosatsning

”Allt vi gör inom det nordiska samarbetet ska genomsyras av barns och ungas intressen och rättigheter. Länderna inom Norden kan bli bä [...]

Folkhälsa

28 apr 2016

UNGASS 2016: ”Mindre krig mot narkotika, mer mänskliga rättigheter”

FN arrangerade en specialsession om den globala narkotikasituationen (UNGASS 2016) i New York under våren. Nordens välfärdscenters verksa [...]

Folkhälsa

2 jul 2015

Almedalen 2015: Krock då forskare och journalister möts

Vin är nyttigare än motion! Alkohol är bra för kolesterolet! Rödvin hjälper dig gå ner i vikt! Kan man lita på dessa forskningsrön [...]

Välfärdspolitik

10 apr 2015

Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

I rapporten "Barn kan inte vänta" har Nordens välfärdscenter sammanställt resultat från forskning kring barn i fosterhem med inriktning [...]

Folkhälsa

11 apr 2014

Patientens egna åsikt viktig då substitutionsvården utvecklas

Patientens perspektiv bör tas i beaktande i högre grad då substitutionsvården för opiatberoende utvecklas. Det visar en pilotundersökn [...]

Följ oss på sociala medier: