Nyckelord: Funktionshinder


Funktionshinder

27 maj 2024

Accessible crisis preparedness will be highlighted at the UN COSP17

Accessible crisis preparedness and crisis communication are important factors when we build and strengthen society’s ability to prevent an [...]

Funktionshinder

7 maj 2024

Webinar: Knowledge sharing and networking in the social sector across the Nordic countries

The Nordic societies are built on a strong welfare model. Several structures in the social systems are similar, and so are the challenges. A [...]

Funktionshinder

25 apr 2024

Personer med funktionsnedsättning drabbas hårt av ekonomiska nedskärningar

När ekonomin stramas åt får det stora effekter för personer med funktionsnedsättning. Hur illa är läget i Norden just nu? Och hur kan [...]

Dövblindhet

10 apr 2024

New publication about living with CHARGE syndrome

Our new publication Re-CHARGE – Voices about living with CHARGE syndrome, presents a series of case studies and interviews. One of the fea [...]

Funktionshinder

30 jan 2024

Nyttan av universell utformning går att mäta – men metoderna och utmaningarna är många

Universell utformning handlar om att från början skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt. Men kostar det mer att utform [...]

Funktionshinder

9 nov 2023

New technology makes the labour market more inclusive, but several big challenges lay ahead

Persons with disabilities are employed to a lesser extent than the rest of the population. At an expert seminar in Copenhagen, solutions for [...]

Funktionshinder

6 nov 2023

Universal design – from visions to practice in everyday life

The visionary thinking of universal design, and the transition of the idea and values into practice in everyday life in the Nordic countries [...]

Funktionshinder

27 okt 2023

Nordic youth disability organisations ready to co-operate in a more active way

Young people with disabilities have many similar challenges in the Nordic region. There is also a strong will to co-operate towards more acc [...]

Barn & unga

23 okt 2023

Creating inclusive student councils with power – learning from the pandemic

How can student councils be more influential during crises? And how can we make sure that they will be inclusive? Those were questions discu [...]

Funktionshinder

19 sep 2023

Accessibility, housing and jobs are common challenges for youth with disabilities in the Nordic region

The first Nordic Youth Disability Summit will be arranged this autumn. The summit gives youth disability organisations from the Nordic count [...]

Funktionshinder

9 aug 2023

Making Iceland more accessible one ramp at a time

Hundreds of new ramps are making shops, offices, and other establishments in Iceland more accessible. An innovative partnership for increasi [...]

Funktionshinder

22 jun 2023

Involving users is the key to better digital services for persons with disabilities

Successful co-creation of new digital services for persons with disabilities is possible, but including the users from the start of the proc [...]

Funktionshinder

30 maj 2023

Co-creating better digital solutions for people with disabilities

The Nordic countries are determined to find solutions for full and effective participation in society for persons with disabilities, and use [...]

Funktionshinder

24 maj 2023

Nytt material hjälper migranter med funktionsnedsättning i Sverige

Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta när samhället skakas om och drabbas av en kris eller ett krig. Det har Rådet för no [...]

Funktionshinder

15 feb 2023

Konstnärer med funktionsnedsättning kan förnya konsten

Konst och kultur ska inte bara vara tillgängligt för alla att uppleva – utan också att skapa. ”Konstnärer med funktionsnedsättning [...]

Funktionshinder

16 dec 2022

Nytt program för funktionshindersfrågor godkänt

Ökat fokus på unga, åtgärder för en tillgängligare arbetsmarknad och erfarenhetsutbyte kring många praktiska frågor finns med i det [...]

Funktionshinder

1 dec 2022

Funktionshindersfrågor måste beaktas vid kriser

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vill att de nordiska myndigheterna tar större hänsyn till personer med funktionsnedsätt [...]

Funktionshinder

11 nov 2022

Both tourists and the tourism industry benefit from accessible services

Tourism services that are inclusive and sustainable can be enjoyed by more people, generate income and be beneficial for local communities. [...]

Funktionshinder

10 okt 2022

Inclusive tourism opens the Nordic region to everyone

Inclusive tourism has many advantages. At the conference Inclusive Nordic Travel on 7 November, examples of inclusive tourism services - and [...]

Funktionshinder

7 okt 2022

Nordic examples for more inclusive schools

What efforts are being made in Nordic schools to secure that children with disabilities have equal rights to education? At a webinar organiz [...]

Funktionshinder

5 okt 2022

Ursprungsfolk, ledarskap och rätt till självständigt liv på Funktionshindersrådets agenda

Rätten att leva självständigt och kunna delta i samhället samt urfolks rätt till kultursensitiv service var två av de teman som Rådet [...]

Funktionshinder

16 maj 2022

New network to share experiences on disability and welfare services

Support systems for persons with disabilities can be organised in many ways and the responsibilities may rest on different levels of governm [...]

Funktionshinder

21 feb 2022

”Don’t tell me that I don’t remember”

”How many of us can talk about our health and pain in another language with more words than just a short ’okey’?” That rethorical qu [...]

Funktionshinder

9 jun 2021

Nordic side event on independent living at the UN meeting on disability rights

Next week the conference of state parties to the UN Convention on Rights for Persons with Disabilities, CRPD, will take place virtually at U [...]

Funktionshinder

4 feb 2021

Ny rapport: ojämlika möjligheter till delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

Nordiska studier visar att barn och unga med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter som sina jämnåriga. De beskriver en vardag [...]

Funktionshinder

24 nov 2020

Ny rapport: Så fungerar det nordiska samarbetet för alla

Nordiska ministerrådet har som mål att statuera exempel som tillgänglig och inkluderande organisation, så att alla, oavsett funktionsfö [...]

Funktionshinder

3 nov 2020

Smarta städer sätter människan i fokus

- Placera alltid människan i fokus. Detta är och bör vara huvudsyftet då du arbetar med smarta städer och samhällen. Människans behov [...]

Funktionshinder

8 okt 2020

Ny rapport: ännu är smarta tekniska lösningar inte verklighet i nordiska kommuner

Smart teknik anses vara en av de viktigaste lösningarna när det kommer till att öka tillgängligheten i våra städer för personer med f [...]

Funktionshinder

9 sep 2020

Pandemin i fokus i samarbetet om funktionshinder

- Bortsett från den direkta sjukdomen covid-19 slår även konsekvenserna av ohälsan och arbetslösheten under pandemin hårdare mot vissa [...]

Funktionshinder

22 apr 2020

Tio danska miljoner mot ensamhet

Isolering och ensamhet är en konsekvens av coronapandemin, och drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare än andra. "Nu säger de [...]

Funktionshinder

1 apr 2020

Det nordiska funktionshinderssamarbetet under 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett nytt proje [...]

Funktionshinder

24 jan 2020

Hon kämpar för större inflytande för grönländska unga med funktionsnedsättning

- På Grönland är unga med funktionsnedsättning trötta på att människor tycker synd om dem. De vill vara starka och självständiga. [...]

Funktionshinder

22 jan 2020

Bättre beslut då unga med funktionsnedsättning involveras

Funktionshindersorganisationer för unga måste bjudas in där beslut fattas, inbjudan måste komma i ett tidigt skede och organisationerna [...]

Folkhälsa

20 dec 2019

Nordens välfärdscenter firar 10 år i välfärdens tjänst

I år fyller Nordens välfärdscenter, Nordiska ministerrådets institution inom social- och hälsosektorn, 10 år. - Vårt arbete går ut p [...]

Funktionshinder

4 okt 2019

Vi delar ut 1,5 miljoner svenska kronor – ansök här!

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Nu är ansö [...]

Funktionshinder

11 jun 2019

Ingen ska lämnas efter – temat för nordiska FN-möten

I veckan pågår ett antal viktiga möten i FN:s högkvarter i New York. Syftet är att främja rättigheter för personer med funktionsneds [...]

Funktionshinder

4 jun 2019

”Det vi gör här är på riktigt”

På en sluttning i utkanten av den grönländska staden Sisimiut ligger ett blåmålat hus. Det liknar många andra hus på Grönland och dr [...]

Folkhälsa

4 jun 2019

Mångfald och digitalisering på de politiska arenorna i sommar

Nordens välfärdcenter lyfter fram frågor om mångfald, digitalisering och ett stärkt nordiskt samarbete inom socialområdet på de nordi [...]

Funktionshinder

23 maj 2019

”Hos oss är barn först och främst barn”

För trettio år sedan fungerade Múlaborg Leikskóli i Reykjavik som många andra förskolor på den tiden. Barn med funktionsnedsättning [...]

Funktionshinder

2 maj 2019

Pengar delas ut för nordiska projekt om funktionshinder

Ett projekt om synen på sexualitet bland personer med funktionsnedsättning, och ett om vården för personer med HIV. Det är två exempel [...]

Dövblindhet

26 mar 2019

Dubbelt sårbar med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning

Att ha invandrarbakgrund och en funktionsnedsättning innebär en dubbel sårbarhet för många barn och unga. Fördomar, språkförbistring [...]

Funktionshinder

10 jan 2019

Vi delar ut pengar i projektstöd – ansök nu

Två gånger om året delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. [...]

Funktionshinder

23 okt 2018

Vi delar ut 1,5 miljoner – ansök här!

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Nu är ansö [...]

Funktionshinder

12 sep 2018

Ny handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder

I våras presenterades den nya handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder. Ladda ner och läs den här. [...]

Funktionshinder

20 dec 2017

“Stödordningen har en fundamental betydelse”

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut cirka en och en halv miljon kronor i stöd till funktionshindersorganisationer i Norden. En av o [...]

Funktionshinder

7 dec 2017

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet [...]

Funktionshinder

1 dec 2017

Detta händer på Internationella funktionshindersdagen den 3 december

Den 3:e december är Internationella funktionshindersdagen. Då uppmärksammar FN tillsammans med alla länder världen över situationen f [...]

Funktionshinder

8 nov 2017

Stödordningen har kommit till nytta för Dövas Nordiska Råd

Dövas Nordiska Råd är en av de organisationer som under året har fått pengar via Nordens välfärdscenters stödordning. – Vi har kun [...]

Funktionshinder

22 sep 2017

Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad. Detta och mycket mer talades det om under semin [...]

Funktionshinder

7 sep 2017

Funktionshindersrådets framtid avgörs i höst

I september tar Nordiska ministerrådet beslut om Funktionshindersrådets fortsättning. Som underlag har en utomstående konsult gjort en u [...]

Funktionshinder

11 jul 2017

Samarbetet gör att vi kan lägga tyngd bakom orden

Det nordiska samarbetet är viktigt för ungdomsorganisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. – Vi kan lättare gö [...]

Arbetsinkludering

14 jun 2017

Så kan teknik bidra till ett tillgängligt samhälle

I Norden finns en strävan efter att bejaka människors olika funktionalitet som en normal variation i befolkningen. Tekniska lösningar är [...]

Funktionshinder

9 jun 2017

Unikt möte om funktionshinder när Norden träffas i FN

Den 13 juni sker något mycket ovanligt i FN-byggnaden i New York. Då arrangeras ett nordiskt evenemang om rättigheter för personer med f [...]

Funktionshinder

18 maj 2017

Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsn [...]

Arbetsinkludering

25 apr 2017

Samarbete minskar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning

För att få personer med funktionsnedsättning i jobb är det ett välutvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som gäller [...]

Funktionshinder

17 mar 2017

Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för [...]

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter har tagit fram en ny publikation som lyfter fram goda exempel på hur produkter designats för att öka inkludering [...]

Funktionshinder

22 dec 2016

Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utvecklin [...]

Funktionshinder

17 nov 2016

Konferens om ungas rättigheter synliggjorde gemensamma utmaningar

Norden delar många likvärdiga utmaningar och bör därför utbyta erfarenheter oftare. Det var många överens om efter veckans konferens [...]

Funktionshinder

27 okt 2016

Så får vi arbetslivet att fungera för personer med funktionsnedsättning

Fler personer med funktionsnedsättning behöver få tillgång till arbetslivet. Men hur gör vi det? [...]

Funktionshinder

11 okt 2016

Ökat nordiskt fokus på funktionsnedsättning i Europarådet

För första gången var samtliga nordiska länder representerade när Europarådet hade möte om rättigheter för personer med funktionsne [...]

Funktionshinder

23 mar 2016

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

När förhandlingarna startade för att formulera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, var bara [...]

Funktionshinder

12 jan 2016

Bara Norges strafflag nämner funktionsnedsättning som motiv till hatbrott

Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst samma utsträckning som andra. I många fall utnyttjas att offret är beroend [...]

Funktionshinder

30 nov 2015

Film om Fri rörlighet och funktionshinder ska stärka arbetet mot gränshinder i Norden

Seminariet fri rörlighet och funktionshinder har blivit film. Seminariets syfte var att stärka funktionshindersperspektivet hos aktörer i [...]

Funktionshinder

12 aug 2015

En av gutta – på alle plan

Asbjørn Andersen från Smørfjord i Norge insjuknade i polio när han var sju år gammal. Asbjørn minns bara glimtvis vad som hände efter [...]

Funktionshinder

25 apr 2015

NIKK uppmärksammar projektet Könsrelaterat våld och funktionshinder

Det är ett misslyckande för samhället att redan utsatta utsätts för övergrepp. [...]

Funktionshinder

26 feb 2015

Norden inspireras av EU-kommissionens antivåldsprojekt

Ämnet könsrelaterat våld och funktionshinder har under en tid uppmärksammats av FN, Europarådet och på europeisk nivå. I slutet av ja [...]

Följ oss på sociala medier: