Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Funktionshinder


Funktionshinder

9 jun 2021

Nordic side event on independent living at the UN meeting on disability rights

Next week the conference of state parties to the UN Convention on Rights for Persons with Disabilities, CRPD, will take place virtually at U [...]

Funktionshinder

4 feb 2021

Ny rapport: ojämlika möjligheter till delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

Nordiska studier visar att barn och unga med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter som sina jämnåriga. De beskriver en vardag [...]

Funktionshinder

24 nov 2020

Ny rapport: Så fungerar det nordiska samarbetet för alla

Nordiska ministerrådet har som mål att statuera exempel som tillgänglig och inkluderande organisation, så att alla, oavsett funktionsfö [...]

Funktionshinder

3 nov 2020

Smarta städer sätter människan i fokus

- Placera alltid människan i fokus. Detta är och bör vara huvudsyftet då du arbetar med smarta städer och samhällen. Människans behov [...]

Funktionshinder

8 okt 2020

Ny rapport: ännu är smarta tekniska lösningar inte verklighet i nordiska kommuner

Smart teknik anses vara en av de viktigaste lösningarna när det kommer till att öka tillgängligheten i våra städer för personer med f [...]

Funktionshinder

9 sep 2020

Pandemin i fokus i samarbetet om funktionshinder

- Bortsett från den direkta sjukdomen covid-19 slår även konsekvenserna av ohälsan och arbetslösheten under pandemin hårdare mot vissa [...]

Funktionshinder

22 apr 2020

Tio danska miljoner mot ensamhet

Isolering och ensamhet är en konsekvens av coronapandemin, och drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare än andra. "Nu säger de [...]

Funktionshinder

1 apr 2020

Det nordiska funktionshinderssamarbetet under 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett nytt proje [...]

Funktionshinder

24 jan 2020

Hon kämpar för större inflytande för grönländska unga med funktionsnedsättning

- På Grönland är unga med funktionsnedsättning trötta på att människor tycker synd om dem. De vill vara starka och självständiga. [...]

Funktionshinder

22 jan 2020

Bättre beslut då unga med funktionsnedsättning involveras

Funktionshindersorganisationer för unga måste bjudas in där beslut fattas, inbjudan måste komma i ett tidigt skede och organisationerna [...]

Folkhälsa

20 dec 2019

Nordens välfärdscenter firar 10 år i välfärdens tjänst

I år fyller Nordens välfärdscenter, Nordiska ministerrådets institution inom social- och hälsosektorn, 10 år. - Vårt arbete går ut p [...]

Funktionshinder

4 okt 2019

Vi delar ut 1,5 miljoner svenska kronor – ansök här!

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Nu är ansö [...]

Funktionshinder

11 jun 2019

Ingen ska lämnas efter – temat för nordiska FN-möten

I veckan pågår ett antal viktiga möten i FN:s högkvarter i New York. Syftet är att främja rättigheter för personer med funktionsneds [...]

Funktionshinder

4 jun 2019

”Det vi gör här är på riktigt”

På en sluttning i utkanten av den grönländska staden Sisimiut ligger ett blåmålat hus. Det liknar många andra hus på Grönland och dr [...]

Folkhälsa

4 jun 2019

Mångfald och digitalisering på de politiska arenorna i sommar

Nordens välfärdcenter lyfter fram frågor om mångfald, digitalisering och ett stärkt nordiskt samarbete inom socialområdet på de nordi [...]

Funktionshinder

23 maj 2019

”Hos oss är barn först och främst barn”

För trettio år sedan fungerade Múlaborg Leikskóli i Reykjavik som många andra förskolor på den tiden. Barn med funktionsnedsättning [...]

Funktionshinder

2 maj 2019

Pengar delas ut för nordiska projekt om funktionshinder

Ett projekt om synen på sexualitet bland personer med funktionsnedsättning, och ett om vården för personer med HIV. Det är två exempel [...]

Dövblindhet

26 mar 2019

Dubbelt sårbar med invandrarbakgrund och funktionsnedsättning

Att ha invandrarbakgrund och en funktionsnedsättning innebär en dubbel sårbarhet för många barn och unga. Fördomar, språkförbistring [...]

Funktionshinder

10 jan 2019

Vi delar ut pengar i projektstöd – ansök nu

Två gånger om året delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. [...]

Funktionshinder

23 okt 2018

Vi delar ut 1,5 miljoner – ansök här!

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Nu är ansö [...]

Funktionshinder

12 sep 2018

Ny handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder

I våras presenterades den nya handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder. Ladda ner och läs den här. [...]

Funktionshinder

20 dec 2017

”Stödordningen har en fundamental betydelse”

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut cirka en och en halv miljon kronor i stöd till funktionshindersorganisationer i Norden. En av o [...]

Funktionshinder

7 dec 2017

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet [...]

Funktionshinder

1 dec 2017

Detta händer på Internationella funktionshindersdagen den 3 december

Den 3:e december är Internationella funktionshindersdagen. Då uppmärksammar FN tillsammans med alla länder världen över situationen f [...]

Funktionshinder

8 nov 2017

Stödordningen har kommit till nytta för Dövas Nordiska Råd

Dövas Nordiska Råd är en av de organisationer som under året har fått pengar via Nordens välfärdscenters stödordning. – Vi har kun [...]

Funktionshinder

22 sep 2017

Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad. Detta och mycket mer talades det om under semin [...]

Funktionshinder

7 sep 2017

Funktionshindersrådets framtid avgörs i höst

I september tar Nordiska ministerrådet beslut om Funktionshindersrådets fortsättning. Som underlag har en utomstående konsult gjort en u [...]

Funktionshinder

11 jul 2017

Samarbetet gör att vi kan lägga tyngd bakom orden

Det nordiska samarbetet är viktigt för ungdomsorganisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. – Vi kan lättare gö [...]

Arbetsinkludering

14 jun 2017

Så kan teknik bidra till ett tillgängligt samhälle

I Norden finns en strävan efter att bejaka människors olika funktionalitet som en normal variation i befolkningen. Tekniska lösningar är [...]

Funktionshinder

9 jun 2017

Unikt möte om funktionshinder när Norden träffas i FN

Den 13 juni sker något mycket ovanligt i FN-byggnaden i New York. Då arrangeras ett nordiskt evenemang om rättigheter för personer med f [...]

Funktionshinder

18 maj 2017

Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsn [...]

Arbetsinkludering

25 apr 2017

Samarbete minskar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning

För att få personer med funktionsnedsättning i jobb är det ett välutvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som gäller [...]

Funktionshinder

17 mar 2017

Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för [...]

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter har tagit fram en ny publikation som lyfter fram goda exempel på hur produkter designats för att öka inkludering [...]

Funktionshinder

22 dec 2016

Funktionshindersperspektiv i nordiskt samarbete om FN:s Agenda 2030

FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling antogs i december 2015 och nu arbetar Nordiska ministerrådets expertgrupp för hållbar utvecklin [...]

Funktionshinder

17 nov 2016

Konferens om ungas rättigheter synliggjorde gemensamma utmaningar

Norden delar många likvärdiga utmaningar och bör därför utbyta erfarenheter oftare. Det var många överens om efter veckans konferens [...]

Funktionshinder

27 okt 2016

Så får vi arbetslivet att fungera för personer med funktionsnedsättning

Fler personer med funktionsnedsättning behöver få tillgång till arbetslivet. Men hur gör vi det? [...]

Funktionshinder

11 okt 2016

Ökat nordiskt fokus på funktionsnedsättning i Europarådet

För första gången var samtliga nordiska länder representerade när Europarådet hade möte om rättigheter för personer med funktionsne [...]

Funktionshinder

23 mar 2016

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

När förhandlingarna startade för att formulera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, var bara [...]

Funktionshinder

12 jan 2016

Bara Norges strafflag nämner funktionsnedsättning som motiv till hatbrott

Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst samma utsträckning som andra. I många fall utnyttjas att offret är beroend [...]

Funktionshinder

30 nov 2015

Film om Fri rörlighet och funktionshinder ska stärka arbetet mot gränshinder i Norden

Seminariet fri rörlighet och funktionshinder har blivit film. Seminariets syfte var att stärka funktionshindersperspektivet hos aktörer i [...]

Funktionshinder

12 aug 2015

En av gutta – på alle plan

Asbjørn Andersen från Smørfjord i Norge insjuknade i polio när han var sju år gammal. Asbjørn minns bara glimtvis vad som hände efter [...]

Funktionshinder

25 apr 2015

NIKK uppmärksammar projektet Könsrelaterat våld och funktionshinder

Det är ett misslyckande för samhället att redan utsatta utsätts för övergrepp. [...]

Funktionshinder

26 feb 2015

Norden inspireras av EU-kommissionens antivåldsprojekt

Ämnet könsrelaterat våld och funktionshinder har under en tid uppmärksammats av FN, Europarådet och på europeisk nivå. I slutet av ja [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR