Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Familj


Rapport -

Välfärdspolitik

7 apr 2016

Insatser mot barnfattigdom

Den nordiska välfärdsmodellen möjliggör en bra levnadsstandard för de flesta nordbor. Men inte alla. Under det senaste 10-15 [...]

Övrigt -

Folkhälsa

21 jan 2013

Fokus på alkoholbruk och skador på andra

Samhällets kostnader för alkoholskador är enorma. Att begränsa skadorna av alkohol är därför en viktig faktor för att öka [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

11 dec 2012

Nordens barn – tidiga insatser för barn och familjer

Publikationen innehåller dels en genomgång av den senaste forskningen om risk- och skyddsfaktorer, dels en presentation av någr [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

11 nov 2012

Nordens Barn – Utveckling av nordiska familjecentraler

Publikationen innehåller åtta förslag på förbättringar av arbetet på familjecentralerna. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

7 nov 2012

Nordens Barn – Unga gör skillnad!

Publikationen presenterar utförligt en metod för att lyfta de ungas röster i samhällsdebatten. Publikationen innehåller ocks [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Mental health for families with a child with disabilities

This report tries to answer the question: "How do you find out what is needed to improve conditions for families with a child with [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Guide for parents of children with disabilities – help and support

This guide is in the first place addressed to parents who are expecting or already have a child with disabilities, in order to pro [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR