Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Dövblindhet


Rapport -

Dövblindhet

14 jan 2020

Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

This manual gives professionals tools to identify and assess tactile working memory in persons with deafblindness [...]

Rapport -

Dövblindhet

20 jun 2019

If you can see it, you can support it – A book on tactile language

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to [...]

Rapport -

Funktionshinder

28 nov 2018

Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesk [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

26 apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 sep 2017

Nordisk läseplan 2017 – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 mar 2016

Nordisk leseplan – medfødt døvblindhet

For at fagpersoner i Norden skal kunne kommunisere lettest mulig med hverandre er det viktig med en felles faglig tilnærming, sam [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2016

En handledning till metoder som stöder processen

Denne veilederen bygger på kunnskap fra prosjektet og boken Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblind [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 apr 2014

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

The aim of this booklet is to discuss assessment of cognition in relation to deafblindness. Cognitive ability is manifested in mom [...]

Rapport -

Funktionshinder

18 nov 2013

Kommunikativa relationer

Kommunikativa relationer handlar om hur människor med medfödd dövblindhet kan utveckla sig kommunikativt och personligt i relat [...]

Rapport -

Funktionshinder

5 nov 2013

Identitet, forandring og døvblindhed

Baseret på DbI’s 8. europæiske konference om døvblindhed forsøger dette hefte at tage et udsnit af konferencen med hjem til [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 mar 2013

Nordisk vägledning om förvärvad dövblindhet

Rapport -

Funktionshinder

7 nov 2012

A Good Senior Life with Dual Sensory Loss

Getting old means decline of various functions previously taken for granted. For many, life will be influenced in a negative way a [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 okt 2012

Døvblindes hverdag

Døvblindes hverdag er et inspirationshefte skrevet på baggrund af Nordens Velfærdscenters konference af samme navn. [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 apr 2012

Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering

Dette inspirationshefte er udgivet på baggrund af Deafblind Internationals 15. verdenskonference om døvblindhed i Brasilien 2011 [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 mar 2012

Communication network update series nr 2

Congenitally Deafblind Persons and the Emergence of Social and Communicative Interaction [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 mar 2012

Communication network update series nr 3

Sensation, perception and formation of meaning – what does it mean when people are congenitally deafblind? [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 mar 2012

Communication network update series nr 3

Update on the Concept of Blending in Relation to Congenital Deafblindness and the Formation of Meaning in Communicative Interactio [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 mar 2012

Communication network update series nr 5

DbI seminar on transcription of meaning negotiation [...]

Rapport -

Funktionshinder

27 mar 2012

Co-creating Communication

Congenital Deafblindness demonstrates both the specificities and the universals of the dialogical expressivity of the human mind. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Communication network update series nr 8

Report – International Course on Communication and Congenital Deafblindness [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Communication network update series nr 9

The Washing-Smooth Hole-Fish - and other findings of semantic potential and negotiation strategies in conversation with congenital [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Communication network update series nr 10

Language and Congenital Deafblindness [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Towards Independence for Lower Functioning Young Adults

Many deaf-blind people still live in institutions for mentally retarded persons without sufficient staff, and without staff with t [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Aspekter omkring menneskesyn og pædagogisk praksis med døvblinde

Når vi ser på traditionen i det pædagogiske arbejde med døvblinde børn og unge, sådan som den har udfoldet sig verden over [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Utviklingsprofilen for Døvblindfødte – et verktøy i diagnostisering og habilitering ved medfødt døvblindhed

Materialet i denne rapporten består av 4 deler. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Psykososiale Aspekter ved Uscher Syndrom

Med våre to fjernsanser synet og hørselen får vi kontakt med og kan påvirke vårt fysiske og sosiale miljø. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Sene manifestasjoner på medfødt rubellasyndrom

Denne rapporten diskuterer den informasjonen om personer med døvblindhet som deres familie og personale bidro med til en undersø [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Naturstien

Naturopplevelser er et ofte tilbakevendende fenomen når mennesker beskriver viktige beveggrunner til å la tanken fly. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Nære relasjoner som instrument for utvikling

Hva vil det si å være syns- og hørselsskadet? For oss seende og hørende er det et spørsmål vi ikke kan svare på. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Konsekvenser av kombinationen utvecklingsstörning och dövblindhet – en introduktion

Denna artikel behandlar ytligt hur kombinationen av de två funktionsnedsättningarna utvecklingshämning och dövblindhet påverk [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Denna arbetstext beskriver den arbetslivsinriktade rehabilitering som idag erbjuds dövblinda vid Arbetsmarknadsinstitutet (Ami) f [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Om menneskers udvikling og nogle pædagogiske overvejelser

Når man arbejder med handicappede mennesker, er det vigtigt at kende den normale udvikling godt. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Congenital Rubella Syndrome

The rubella virus affects the central nervous system in several ways and individuals with CRS may exhibit neurological and neurops [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Medfødt Rubella-syndrom – Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus

Det er avgjort to nevropsykologiske forhold som gjør seg gjeldende ved medfødt rubella-syndrom. Sentralnervesystemet er påvirke [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Døvblindes kommunikasjonssituation

Kombinert syns- og hørselshemming kompliserer kommunikasjon med andre. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Tale og taleforståelighet

Graden av hørselstap varierer innenfor gruppen døvblindblitte. De fleste som er registrert døvblindblitte hører noe. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Medfødt døvblindhet og utvikling av kommunikasjon

Kommunikasjon med personer som er født døvblinde gir oss utfordringer som ikke bare består i å finne frem til kommunikasjonssy [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Alle Kneb Gælder – Om totalkommunikation og individuelt udviklede kommunikationsmetoder

I nogle tilfælde er gængse kommunikationsformer som tale, tegnsprog eller håndalfabetet ikke anvendelige eller tilstrækkelige [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Dövblindas teckenspråkskommunikation

Teckenspråk är det språk som används av döva i kommunikationen med andra döva och även i kommunikationen med hörande famil [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Fra kroppslig-taktile gester til betydningsbærende symboler

Et forhandlingsperspektiv anvendt i forståelsen av etableringen av felles mening. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Audiologi

Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed. [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

At formidle forskning til praksis og praksis til forskning: Fra teoretiske bidrag til terapeutisk intervention

Der er mange døvblinde mennesker, familie, personale og omgivelsesmæssige variabler, der spiller ind i at opbygge grundlagene fo [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Sammen gjennom året

Å kommunisere med personer som har en medfødt døvblindhet er en spennende utfordring, og ofte bliver vi oppdagelsesreisende i u [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Synsvansker hos døvblindfødte

Synet er en dominerende sans med meget stor kapasitet. Med ett blikk kan en person med normalt syn ta inn store mengder informasjo [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

CHARGE ”Adfærd” – Udfordring eller tilpasning?

Børn med CHARGE er så sandelig "svært sansehandicappede", da de har problemer med, ikke kun syn og hørelse, men også med de s [...]

Rapport -

Funktionshinder

26 mar 2012

Social-haptisk kommunikation

Social-haptisk kommunikation - At kombinere taktil information med information fra omgivelserne via holistisk kommunikation. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Sharing Artistic Activities

This paper is based on a workshop presentation at the seventh European DbI Conference in Senegallia, Italy, in 2009. [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Out of the Comfort Zone

Out of the Comfort Zone is the written notes for the papers presented at DbI's 7th European Conference 2009, Senegallia, Italy, Se [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 feb 2012

Fokus på døvblindhed

Fokus på døvblindhet giver et bredt billede af arbejdet med og for personer med døvblindhed i Norden. Heftet dækker både prak [...]

Rapport -

Dövblindhet

22 feb 2012

Livsomställning vid kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet

Publikationen är ett resultat av ett treårigt projekt om livsomställningsprocesser i samband med förvärvad dövblindhet. [...]

Rapport -

Funktionshinder

25 jan 2012

Kunst er noget vi gør

Afslutningsrapport for det store nordiske projekt Æstetik og Musikalitet. [...]

Rapport -

Funktionshinder

29 aug 2010

Project on Deafblindness in the Baltic states and Kaliningrad

This report is the conclusion of a one year project in 2009, which had the aim to spread awareness and knowledge on deafblindness [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 jan 2005

Communication network update series: Introduction

The DbI Communication Network started in 1992 as an initiative of five persons, working in the field of services for persons with [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 jan 2004

Communication network update series nr 7

Mental space theory – an introduction to the 6-spacer. [...]

Rapport -

Funktionshinder

1 jan 2002

Kulturelt betingede rammer for døvblindfødte personers utvikling

Det har vært holdt to kurs om kommunikasjon (i Suresnes ved Paris i 1996 og 1999, red.) som i hovedsak har dreiet seg om å finne [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR