Nyckelord: Arbetsmarknad


Folkhälsa

Integration på arbetsmarknaden av vuxna med beroendeproblematik och missbruk – en nordisk insikt

Vuxna med beroendeproblematik och missbruk av alkohol och andra droger kan i vis [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2022

Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering

Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är sysselsatta i mindre grad än r [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Arbetsmarknad och funktionshinder

Hög sysselsättning är en hörnsten i den nordiska välfärdsmodellen. Alla sk [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Följ oss på sociala medier: