Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Äldreomsorg


Rapport -

Välfärdspolitik

23 jan 2018

En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis myck [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 jun 2017

“Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

2 jul 2015

Magasin 2015

Magasinet blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som ska komma. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

1 jun 2015

Når fortiden er længere end fremtiden

Der er generel interesse for kvalitetsudvikling inden for ældreplejen. Dette skyldes ikke mindst befolkningens ændrede demografi [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

7 maj 2014

Magasin 2014

Även i år publicerar Nordens Välfärdscenter ett Magasin som både blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter, den 30 september-1 oktober 2013 [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2013

Så bor 80+ i Norden

Inom ramen för projektet Boende för äldre har Nordens välfärdscenter producerat detta häfte. Publikationen är dels en kartl [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

1 okt 2013

Vågar vi åldras i Norden?

Äldreomsorgen i Norden håller generellt sett en god kvalitet. Samtidigt finns det brister. Och även om det finns många likhete [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 mar 2012

Fokus på den nordiske velferdsmodellen

For oss nordboere har velferdsmodellen lenge vært trygg og god. Men krisene i Europa har fått oss på andre tanker. I dag mangle [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR