Nyckelord: Äldreomsorg


Rapport -

Välfärdspolitik

23 aug 2023

Välfärdsteknologi i de nordiska länderna – en kartläggning av statliga satsningar

Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 jan 2018

En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis myck [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

21 jun 2017

“Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2015

Äldreomsorg i Norden

Frågan om kvalitet i äldreomsorgen är viktig och mer aktuell än någonsin. Avsikten med denna rapport är att skapa en överbl [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

2 jul 2015

Magasin 2015

Magasinet blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som ska komma. [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

1 jun 2015

Når fortiden er længere end fremtiden

Der er generel interesse for kvalitetsudvikling inden for ældreplejen. Dette skyldes ikke mindst befolkningens ændrede demografi [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

7 maj 2014

Magasin 2014

Även i år publicerar Nordens Välfärdscenter ett Magasin som både blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet "Välfärdsteknologi inom äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter", den 17-18 oktob [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 dec 2013

Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter

Den här dokumentationen bygger på expertmötet Kvalitet i äldreomsorgen: Nordiska erfarenheter, den 30 september-1 oktober 2013 [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

17 nov 2013

Så bor 80+ i Norden

Inom ramen för projektet Boende för äldre har Nordens välfärdscenter producerat detta häfte. Publikationen är dels en kartl [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

1 okt 2013

Vågar vi åldras i Norden?

Äldreomsorgen i Norden håller generellt sett en god kvalitet. Samtidigt finns det brister. Och även om det finns många likhete [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

29 mar 2012

Fokus på den nordiske velferdsmodellen

For oss nordboere har velferdsmodellen lenge vært trygg og god. Men krisene i Europa har fått oss på andre tanker. I dag mangle [...]

Rapport -

Folkhälsa

23 feb 2012

Fokus på äldre och alkohol

Följ oss på sociala medier: