Nøkkelord: Psykisk helse


Fullført

Fullført

Folkehelse

2019

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Følg oss på sosiale medier: