Nøkkelord: Kjønn


Rapport -

Integrering

17 mar 2022

Leaving Boys Behind? The Gender Gap in Education among Children and Young People from Foreign Backgrounds 2010–2020: A Nordic Review

This report discusses the observed gender gap in education, i.e. that girls are performing better in the Nordic school system than [...]

Rapport -

Folkehelse

14 apr 2021

School achievement and health development in the Nordic countries

Education plays a particularly important role in explaining health outcomes in the Nordic countries. Our report aims to highlight [...]

Rapport -

Arbetsinkludering

2 jan 2017

Sjukskrivning och genus i Norden

Nordens välfärdscenters skrift Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är en forskningssammanställni [...]

Rapport -

Funksjonshinder

25 mai 2016

När samhället inte ser, hör eller förstår

FN, Europarådet och EU har i konventioner, handlingsplaner och olika aktiviteter uppmärksammat förekomsten av flerfaldig diskri [...]

Følg oss på sosiale medier: