Nøkkelord: Arbeidsmarked


Folkehelse

Integrering i arbeidsmarkedet av voksne som behandles for rus- eller avhengighetsproblemer – en nordisk innsikt

Voksne med problemer når det gjelder avhengighet og misbruk av alkohol og andre [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2022

Framtidas arbeidsliv – teknologi og digitalisering for økt inkludering

Ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse er sysselsatt i mindre grad enn resten [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Arbeidsmarked og funksjonshinder

Høy sysselsetting er en hjørnestein i den nordiske velferdsmodellen. Alle skal [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Fullført

Fullført

Folkehelse

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Følg oss på sosiale medier: